This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

V Ý Z V A

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku

Čabianska organizácia Slovákov

(zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka)

vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti  problematiku  Slovákov  žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Samuela  Tešedíka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2022, a to najneskôr do 30. júna 2022 (mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.m, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

 

            Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne počnúc rokom 2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z nasledovných podmienok:

a) za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí;

b) za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí;

c) za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí;

d) za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj maximálne päť pamätných listov Samuela Tešedíka za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti školstva a vzdelávania, za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov, za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach národnostných škôl v domovských krajinách alebo v zahraničí, za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania, pri príležitosti životného jubilea.

            Cenu udeľujú zriaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

 

Doterajšími laureátmi Ceny Samuela Tešedíka sú:

  • za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí: Zuzana Medveďová z Maďarska (2012), Edita Pečeňová z Maďarska (2013), Dagmar Hupková zo Slovenska (2014), Pavel Hlásnik z Rumunska, Jaroslav Miklovic zo Srbska (2016), Mária Andrášiková zo Srbska (2017), Mária Matejdeszová Kengyelová, z Maďarska, Anna Medveďová zo Srbska, Tatiana Naďová zo Srbska, Bianca Unc z Rumunska (2018), Zuzana Lauková z Maďarska (2020), Mária Czégéňová z Maďarska, Svetlana Zolňanová zo Srbska (2021);
  • za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí: Rudolf Jaroš z Rumunska (2012), Pavel Bujtár z Rumunska, Pavel Tomáš zo Srbska (2014), Ľudmila Šomráková z Rumunska (2017), Ján Kukučka z Rumunska, Monika Szelényiová z Maďarska (2019), Anna Hrková zo Srbska (2020);
  • za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí: Anna Kapusniaková z Rumunska (2015), Vlatko Miksád z Chorvátska (2016), Juraj Súdi zo Srbska (2019), Ružena Červenská zo Srbska (2020);
  • za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí: Viera Boldocká zo Srbska, Anita Murgašová zo Slovenska (2012), Ján Kaňa zo Srbska, Oľga Suchanská z Rumunska (2013), Libuše Pestiová z Maďarska (2014), Judita Kaszalová Szabadová z Maďarska, Ján Kopčok zo Srbska (2015), Anna Molnárová z Maďarska (2016), Anna Kondačová z Maďarska (2017), Katarína Čamborová zo Slovenska (2019), Miroslav Ivan Ambruš z Rumunska (2020), Štefan Beracko z Rumunska (2021).

 

Pamätné listy Samuela Tešedíka získali:

  • za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov: Andrej Kuric z Chorvátska, Martin Listmajer zo Srbska (2015), Veronika Árendášová z Maďarska, Darina Poliaková zo Srbska (2016), Mária Kotvášová Jonášová zo Srbska, Valéria Petőfiová z Maďarska, Alžbeta Vancu z Rumunska (2017), Piroška Majernyiková z Maďarska, Mária Miškovicová zo Srbska, Anna Molnárová z Rumunska, Margita Žagarová z Chorvátska (2018), Mária Karolína Bonțea z Rumunska, Zuzana Čičeľová Kerbeľová z Maďarska (2019), Felix Chilla z Rumunska, Jozef Kvasnovský z Chorvátska, Štefan Sýkora z Rumunska, Erika Zemanová Palecsková z Maďarska (2020), Ruženka Ďuríková zo Srbska, Miluška Koniariková z Rumunska (2021);
  • za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania pri príležitosti životného jubilea: Anna Karolína Dováľová z Rumunska (2015), Jarmila Jonášová zo Srbska (2021);
  • za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach národnostných škôl v domovských krajinách alebo v zahraničí: Mária Štefanková z Rumunska (2016), Jaroslava Števková zo Srbska (2019);
  • za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti školstva a vzdelávania pri príležitosti životného jubilea Ingrid Zachorecová zo Slovenska (2018).

Tešíme sa na spoluprácu.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Pavel HLÁSNIK

predseda SEK

v mene zriaďovateľov

 

• Výzva na Cenu Samuela Tešedíka

 

• Štatút Ceny Samuela Tešedíka

 

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440