This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí..............................1.130.591.39 dinárov

Obec Báčsky Petrovec.......................................................30.000,00

Pokrajinský sekretariat.......................................................50.000,00

Ministerstvo osvety...........................................................300.000,00

                                  Úhrnne realizované príjmy:............1.895.591.39

Rozhraničené príjmy za nasledovné obdobie ...................385.000,00

                                  Príjmy za vyučtovanie periódu...1.510.591.39

Výdavky:

Didaktický, kancelársky a iný materiál..................................75.322.15

Drobný inventár...................................................................577.990,00

Trovy úhrad cestovných výdavkov......................................310.081.96

Služby WEB školení ..............................................................53.589,04

Služby prepravy......................................................................47.857,14

PTT trovy...............................................................................26.579,82

Trovy internetu.......................................................................56.600,00

Reklama a propaganda...........................................................21.120,00

Trovy reprezentácie (strava účastnikov seminárov).................97.763,13

Darčeky a ocenenia...............................................................231.300,00

Bankové trovy.........................................................................20.400,32

Trovy poplatkov........................................................................4.316,00

Negatívne menové rozdiely.......................................................3.227,48

                                 

  Úhrnne realizované výdavky:........1.526.147,04

 

Deficit (strovene prostriedky z minulého obdobia)................15.555,65

Projekty:

Z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí:

-Edukácia pre slovenských učiteľov........................700,00 eur

-Zabezpečenie slovníkov do škôl..........................2.000,00 eur

-Po slovensky s Emilom........................................5.000,00 eur

-Internetový Čaroslov..............................................500,00 eur

-Žiaci žiakom...........................................................800,00 eur

-Žiacka výtvarná kolónia.........................................700,00 eur

Z Pokrajinského sekretáriatu

-Makovička............................................................50.000,00 din

Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva:

Školenie pedagógov...........................................300.000,00 din

Uskutočnené v 2021. roku

Školenie pedagógov...........................................385.000,00 din

Prostriedky získané pre 2022. rok

 

Finančná správa za rok 2021

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440