This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

ziaci ziakom1

 Po dlhej a namáhavej práci, konečne sa nám podarilo odcestovať do erdevíckej základnej školy, kde sme s veľkou radosťou vystúpili pred divákmi – žiakmi a učiteľmi z Ľuby, Bingule a Erdevíka. Výstup bol vykonaný v piatok 10. decembra v roku 2021, vďaka finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave.

 Včas ráno sme nastúpili do autobusa a po dvojhodinovej ceste docestovali sme do Erdevíka. Počas cestovania sme sa dobre bavili a priprávali sme sa na výstup. Počúvali sme hudbu, spievali sme, opakovali sme si text zo scénky, tanečnice si skúšali svoje rytmické pohyby, samozrejme, koľko sa to dalo, robili sme si účesy, líčili sme sa, aby nám cesta rýchlejšie ubehla. Z našej základnej školy šla pani riaditeľka Zdenka Dudićová, ktorá udržiavala výbornú atmosféru a s nami si i zaspievala. Vedúca projektu Žiaci žiakom bola Mária Andrášiková, ktorej vďačíme za realizáciu nášho zájazdu. Dramatický text Šípková Ruženka a réžiu mala na starosti učiteľka slovenského jazyka Jarmila Pantelićová, úvodný a záverečný  textu k divadielku napísala a so žiakmi nacvičila Vesna Valihorová – Filipovićová, učiteľka slovenského jazyka. Divadielko skrášlili tanečnice, ktoré nacvičovala Jana Kopčoková - Gániová. Hudbu pripravil náš učiteľ biológ Andrej Medveď a pri výrobe rekvizitov  a kostýmov pomohla učiteľka výtvarnej kultúry Daniela Marková. Po príchode do Erdevíka sme sa najviac potešili desiatej a občerstveniu, ktoré čakalo na nás vo vopred pripravenej učebni. Pred výstupom sme mali trochu voľný čas, aby sme si trochu oddýchli a dôkladne sa pripravili pre náš výstup. Na tvárach všetkých účastníkov bolo možné vidieť trému a nervózitu. To preto, že nám záležalo prejaviť sa čím lepšie. Divadlo prebiehalo výnimočne a to potvrdili aj diváci (žiaci) veľkým potleskom a vznešeným úsmevom. Po ukončení programu, herci a tanečnice sa uvoľnili a boli spokojní so svojím prednesom. Opečiatkované bolo i spoločnou fotografiou domácich a hostí ako i nahrávkou a rozhovorom do lokálnych médií. Pomaly sme začali baliť rekvizity a kostýmy a nasledovala obchádzka hostiteľskej školy a potom Erdevíka. Sprievodkyňou nám bola učiteľka slovenského jazyka Ruženka Ďuríková z Erdevíka, ktorá nám krásne porozprávala o minulosti Slovákov v tejto osade. Navštívili sme Slovenský národný dom, Slovenský evanjelický kostol a slovenskú faru, ako i sálaš Brestovački – vináreň a jazerá Moharač a Bruje, na ktorom nás privítali labude.

 Po pekne strávenom dni v erdevíckej osade, domov sme sa vrátili s osožnými informáciami a novými kamarátmi, ktorých sme povolali do našej školy a máme nádej, že sa čoskoro znovu stretneme.

 

ziaci ziakom2

ziaci ziakom3

ziaci ziakom4

ziaci ziakom

Lea Ušiaková a Ivona Tatliaková 8. a

 

 

 

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440