This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Cena Samuela Tesedika

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku sú zriaďovateľmi prestížneho ocenenia pre dolnozemských učiteľov Ceny Samuela Tešedíka.

Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne počnúc rokom 2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z nasledujúcich podmienok:
a) za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí;
b) za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí;
c) za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí;
d) za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj maximálne päť pamätných listov Samuela Tešedíka za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti školstva a vzdelávania, za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov, za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach národnostných škôl v domovských krajinách alebo v zahraničí, za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania, pri príležitosti životného jubilea.

Cenu udeľujú zriaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

V dňoch 14. a 15. októbra 2023 v Békešskej Čabe v Maďarsku v rámci Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov bolo aj udelenie Cien Samuela Tešedíka.

Členovia komisie sa rozhodli Pamätné listiny udeliť:

 • Mariánovi Bercimu z Rumunska,
 • Erike Kišovej Torokovej z Maďarska a
 • Alžbete Medovarskej z Rumunska.

Cenu Samuela Tešedíka na rok 2023 získali:

 • Mária Kotvášová-Jonášová zo Srbska
 • Miluška Anušiaková-Majerová zo Srbska
 • Csilla Eperješiová Cséffaiová z Maďarska

Nositeľom Pamätných listín a Ceny Samuela Tešedíka zagratulovala aj Dušanka Petráková predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Zdroj: www.rada.org.rs

Články z archívy 

 • 02 december 2016
  Sľubné začiatky spolupráce
  V sobotu 21. novembra 2016 v Iloku v Chorvátsku bol usporiadaný 23. ročník Literárno-recitačno-dramatickej prehliadky Slovenčina moja....
 • 30 jún 2019
  Výber učebníc v 2. a 6.ročníku ZŠ
  Vo štvrtok 30. mája 2019 v Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci v organizácii ASP prebiehalo pracovné stretnutie učiteľov, ktorí vyučujú v 2. a...
 • 19 december 2017
  Makovička je plnoletá
  Hoci bola sobota, v zborovni a v učebniach v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 25. novembra od rána bolo rušno. Prebiehal tam Výtvarný...
 • 29 december 2014
  Gratulácia
 • 30 jún 2019
  Strategické ciele ASP: Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách. Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného...
 • 02 november 2016
  Pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme
  V piatok 14. októbra 2016 v priestoroch Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe v Maďarsku prebiehalo pracovné stretnutie...
 • 12 december 2023
  Realizácia kvízu Poznaj svoju minulosť
  NRSNM po 10-krát organizovala kvíz vedomostí: Poznaj svoju minulosť. Súťaž sa uskutočnila v utorok,  28. novembra 2023 na Základnej škole Jána Kollára...
 • 15 január 2020
  Jubilejná Makovička
  Jesenný novembrový deň, keď všetci máme víkendovú chvíľu na oddych od školských záväzkov, a keď škola zvyčajne tichom odzváňa, toto sobotňajšie ráno aula...
 • 17 júl 2016
  Aktív slovenčinárov
  Dňa 28. mája 2016 v ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka, v rámci ktorej zasadal Aktív učiteľov slovenčiny....

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440