This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Cena Samuela Tesedika

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku sú zriaďovateľmi prestížneho ocenenia pre dolnozemských učiteľov Ceny Samuela Tešedíka.

Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne počnúc rokom 2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z nasledujúcich podmienok:
a) za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí;
b) za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí;
c) za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí;
d) za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj maximálne päť pamätných listov Samuela Tešedíka za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti školstva a vzdelávania, za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov, za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach národnostných škôl v domovských krajinách alebo v zahraničí, za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania, pri príležitosti životného jubilea.

Cenu udeľujú zriaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

V dňoch 14. a 15. októbra 2023 v Békešskej Čabe v Maďarsku v rámci Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov bolo aj udelenie Cien Samuela Tešedíka.

Členovia komisie sa rozhodli Pamätné listiny udeliť:

  • Mariánovi Bercimu z Rumunska,
  • Erike Kišovej Torokovej z Maďarska a
  • Alžbete Medovarskej z Rumunska.

Cenu Samuela Tešedíka na rok 2023 získali:

  • Mária Kotvášová-Jonášová zo Srbska
  • Miluška Anušiaková-Majerová zo Srbska
  • Csilla Eperješiová Cséffaiová z Maďarska

Nositeľom Pamätných listín a Ceny Samuela Tešedíka zagratulovala aj Dušanka Petráková predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Zdroj: www.rada.org.rs

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440