This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Edukacia_slovenskych_ucitelov-1.jpg
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku za finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úhradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  poriadala odborné zdokonaľovanie pre slovenských učiteľov pôsobiacich na školách, na ktorých sa vyučuje po slovensky alebo sa vyučuje slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry v Srbsku a v Chrvátsku.
Edukacia_slovenskych_ucitelov-2.jpg
 
Akreditované odborné zdokonaľovanie sa realizovalo na Základnej škele Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch 6. - 8. mája 2016 prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.
Edukacia_slovenskych_ucitelov-3.jpg
 
93 učitelia z Padiny, Kovačice, Lugu, Suseku, Erdevíka, Nové Sadu, Báčskeho Petrovca, Čelareva, Báčskej Palanke, Iloka, Kulpína, Kysáča, Pivnice, Silbaša, Selenče a z Hložian, z  materských škôl, základných a stredných škôl, školský psychlógovia a defektológovia ako i učitelia, ktorí vyučujú slovenčiny v školách so srbským a chorvátskym vyučovacím jazykom mali možnosť zýskať 14 kreditov a vypočuť si odborné prednášky v podaní  PaedDr. Márii Onuškovej, Mgr. Beáty Jurákovej a Mgr. Ľudmily Lašákovej.
Edukacia_slovenskych_ucitelov-4.jpg
 
V mene Centra ďalšieho vzdelávania z Bratislavy tentokrát odborne zabezpečili školenie zástupkyňa riaditeľky Mgr. Ľudmila Novák Ducká a odborná zamestnankyňa Mgr. Ľudmila Ábelová a za organizátora v Srbsku školenie sprostredkovala PaedDr. Svetlana Zolňaová.
Zdroj: www.rada.org.rs
Edukacia_slovenskych_ucitelov-5.jpg
 
Edukacia_slovenskych_ucitelov-6.jpg

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440