This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Mladi dolnozemci 1

Siedme stretnutie slovenských dolnozemských žiakov Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti) v petrovskej škole

Od 14. – 15. septembra 2023 v petrovskej škole prebiehal v poradí 7. ročník seminára s medzinárodnou  účasťou žiakov a pedagógov z Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čaby (Maďarsko), Iloka (Chorvátsko) a hostiteľskej petrovskej školy (Vojvodina, Srbsko). Úhrnne 40 žiakov a 11 pedagógov sa zúčastnilo tohto jedinečného dolnozemského podujatia.

Zoznamovanie sa začalo na školskom ihrisku vo štvrtok poobede hrou Medzi štyrmi ohňami, čo je zložitejšia verzia tradičnej vybíjanej. Druhý deň si už všetci spolu ako dobrí kamaráti po privítaní riaditeľkou základnej školy Zdenkou Dudićovou pozreli, ako vyzerá výuka v báčskopetrovskej škole. Po obchôdzke školy a školského areálu žiaci usilovne pracovali v dvoch dielňach dramatickej a výtvarnej a tí, ktorí majú radi pohybovú činnosť hľadali rozptýlenie v športovej dielni. Potom prišla na rad i Šípková Ruženka. Spoločne si prečítali túto známu slovenskú ľudovú rozprávku a začali sa pripravovať na krátke divadelné predstavenie. Rozhodli sa, že si sami vyrobia bábky. Začalo sa kreslenie, maľovanie, strihanie jednotlivých postáv rozprávky. Keď boli hotoví a spokojní so svojimi výtvormi, navštívili Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom. Po chutnom obede nastal čas na odohranie krátkeho predstavenia. Úlohy si rozdelili a Šípkovú Ruženku zbavili kliatby (https://youtube.com/watch?v=vc80MjgC3-k&si=Cqec_svqrKTgv6FT). Koncom dňa už aj zabudli, že ešte predchádzajúci deň hľadali slovenské slová a vety vo vzájomnej komunikácii. A tak spoločnými silami mladí dolnozemci vzdali poctu rodnému jazyku – našej ľubozvučnej slovenčine.

Projekt Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti) zameraný je na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských dolnozemských žiakov. V jeho realizácii zúčastnili sa učitelia: Mária Andrášiková, Jarmila Pantelićová, Daniela Marková a Andrea Arňašová.

Nositeľom a tohto projektu je Asociácia slovenských pedagógov. Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Mária Andrášiková, autorka projektu

Mladi dolnozemci 2

Mladi dolnozemci 3

Mladi dolnozemci 4

Mladi dolnozemci 5

Mladi dolnozemci 6

Mladi dolnozemci 7

Mladi dolnozemci 8

Mladi dolnozemci 9

Mladi dolnozemci 10

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440