This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku

Čabianska organizácia Slovákov

(zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka)

vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti  problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Samuela Tešedíka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2018, a to najneskôr do 30. júna 2018 (mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.m, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

 

 Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne počnúc rokom 2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z nasledovných podmienok:

a) za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí;

b) za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí;

c) za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí;

d) za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj maximálne päť pamätných listov Samuela Tešedíka za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti školstva a vzdelávania, za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov, za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach národnostných škôl v domovských krajinách alebo v zahraničí, za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania, pri príležitosti životného jubilea.

 Cenu udeľujú zriaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Doterajšími laureátmi Ceny Samuela Tešedíka sú:

 • za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí:Zuzana Medveďová z Maďarska (2012), Edita Pečeňová z Maďarska (2013), Dagmar Hupková zo Slovenska (2014), Pavel Hlásmik z Rumunska, Jaroslav Miklovic zo Srbska (2016), Mária Andrášiková zo Srbska (2017);
 • za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí:Rudolf Jaroš z Rumunska (2012), Pavel Bujtár z Rumunska, Pavel Tomáš zo Srbska (2014), Ľudmila Šomráková z Rumunska (2017);
 • za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí: Anna Kapusniaková z Rumunska (2015), Vlatko Miksád z Chorvátska (2016);
 • za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí:Viera Boldocká zo Srbska, Anita Murgašová zo Slovenska (2012), Ján Kaňa zo Srbska, Oľga Suchánská z Rumunska (2013), Libuše Pestiová z Maďarska (2014), Judita Kaszalová Szabadová z Maďarska, Ján Kopčok zo Srbska (2015), Anna Molnárová z Maďarska (2016), Anna Kondačová z Maďarska (2017).

 

Pamätné listy Samuela Tešedíka získali:

 • za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov: Andrej Kuric z Chorvátska, Martin Listmajer zo Srbska (2015), Veronika Árendášová z Maďarska, Darina Poliaková zo Srbska (2016), Mária Kotvášová Jonášová zo Srbska, Valéria Petőfiová z Maďarska, Alžbeta Vancu z Rumunska (2017);
 • za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania pri príležitosti životného jubilea: Anna Karolína Dováľová z Rumunska (2015);
 • za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach národnostných škôl v domovských krajinách alebo v zahraničí: Mária Štefanková z Rumunska (2016).

Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom,

Mgr. Pavel HLÁSNIK

predseda SEK

v mene zriaďovateľov

 

 

Články z archívy 

 • 07 marec 2017
  V nastávajúcom období ASP, profesíjne slobodné nezávislé a neziskové združenie,  bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa uberá šestnásť...
 • 20 december 2010
  -13. novembra 2010 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa uskutočnil II. seminár pre...
 • 20 december 2010
  - 9. mája 2009 Republiková súťaž zo slovenského jazyka v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci – zasadnutie AUS (hovorilo sa o aktualitách vo vydávaní slovenských...
 • 28 máj 2018
  Seminár pre vychovávateľov a učiteľov
  Na dvoch lokalitách - v Gymnáziu Jána Kollára a v Predškolskej ustanovizni Včielka v Báčskom Petrovcu v piatok 11.mája sa začal dvojdňový seminár pre...
 • 19 december 2017
  Makovička je plnoletá
  Hoci bola sobota, v zborovni a v učebniach v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 25. novembra od rána bolo rušno. Prebiehal tam Výtvarný...
 • 29 december 2014
  Makovička aj medzinárodná
  V poradí 15. výtvarný tábor Makovička, ktorý sa uskutočnil 13. decembra 2014 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, po pol druha...
 • 02 december 2013
  S úctou a vďakou Jánovi Čajakovi
  V sobotu 23. novembra 2013 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci, pedagógovia, kultúrni dejatelia,...
 • 11 apríl 2022
  Oblastná súťaž zo slovenčiny
  14. apríla 2022 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl...
 • 21 apríl 2017
  Správa z výročného zhromaždenia Asociácie slovenských pedagógov 2017
  V piatok 10.03.2017 o 15,00 hod. v Slávnostnej sieni na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci  sa uskutočnilo výročné...

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440