This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

1. Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na pracovné stretnutie AUS, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi – slovenčinármi
2. Podporovať prezentovanie činnosti členov Aktívu na verejnosti, vo Vojvodine, v Srbsku, v SR a v zahraničí
3. Zúčastniť sa všetkých odborných seminárov vo Vojvodine, v Srbsku a SR
4. Zorganizovať a realizovať jazykový kurz pre učiteľov slovenčinárov a pre učiteľov, ktorí vyučujú v slovenskom jazyku (prednášateľ prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc)
5. Upevniť a rozšíriť spoluprácu s Oddelením pre slovakistiku na Filozofickej fakulte v Novom Sade
6. Podieľať sa v organizovaní a realizovaní súťaží zo slovenského jazyka
7. Realizovať pracovné stretnutie AUS počas Republikovej súťaže zo slovenského jazyka
8. Pokračovať v spolupráci s Ústavom pre učebnice a pravidelne zabezpečovať informácie o nových učebniciach, čítankách, domácom čítaní ...
9. Zorganizovať a realizovať premiéry/prezentácie nových kníh, literárne večierky, kultúrne manifestácie ...
10. Zúčastniť sa Stretnutia dolnozemských slovenských pedagógov (Rumunsko, Maďarsko, Srbsko)
11. Zorganizovať a realizovať výmenu učiteľov-slovenčinárov v určených školách - tzv. UČITEĽSKÁ PRAX (získať a vymeniť skúsenosti zo svojej učiteľskej praxe)
12. Zorganizovať a zúčastniť sa III. seminára pre žiakov zo slovenských vojvodinských škôl
13. Písať projekty na ÚSŽZ, na Pokrajinský sekretariát pre predpisy, správu a národnostné menšiny ...
14. Doplniť archív ukážkových hodín
15. Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu webovej stránky AUS (www.aus.org.rs)

 

7. februára 2011
Predsedníčka Aktívu učiteľov slovenčiny
prof. Mária Andrášiková

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440