This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Možem byt tým, čím chcem

Školiteľky na seminári: (zľava) Olivera Gabriniová, Slovenka Benková-Martinková, Marína Kaňová a Mariena Stankovićova-Kriváková
Už tretiu sobotu za sebou v Základnej škole Jána Čajaka bolo rušno. Po seminároch z dejín a slovenčiny, výtvarníctva, v sobotu 15, decembra sa uskutočnil prvý seminár pre žiakov základnyih škôl zameraný na hudobnú kulúru pod názvom Môžem byť tým, čím chcem v organizácii hudobného kabinetu petrovskej základnej školy.
Vedúca seminára Mariena Stankovićová-Kriváková úvodom tridsiatim žiakom od 5. po 8. ročník základných škol s vyučovacou rečou slovenskou z Pivnice, Kysáča, Hložian, Kulpína a  Báčkeho  Petrovca vysvetlila, že seminár bude prebiehať v podobe štyroch dielní v ktorých sa zúčastnia mladí speváci, hudobníci, skladatelia a hudobní novinári. Poznamenala, že žiaci budú cvičiŽ s hlasovou pedagogiČkou, hrať v orchestri, komponovať detskú pieseň na text, písať hudobnú kritiku a interview a zoznámia sa s hudobnými profesiami, ako sú: skladateľ, dirigent, spevák,organista, hudobný kritik a producent.
 
Predtým ako sa presunuli do tried k praktickým cvičeniam, účastníkov seminára pozdravili aj riaditeľ školy Ján Brna a predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Maria Andrášiková. Súhrnom toho, čo povedlali je, že projekt je zameraný na rozvíjanie hudobného talentu a informovanie žiakov o možnostiach profesionálnej orientácie v oblasti hudby, pestovanie záujmov o slovenskú ľudovú pieseń a interpretáciu detských slovenských piesní. K tomu jedno hudobné číslo predviedla aj huslistka Marína Cerovská.
Na prvom žiackom hudobnom seminári sa zúčastnilo viac ako 30 žiakov a nádejných hudobníkov
S nádejnými a hudobne nadarenými deťmi pracovali: v dielni hudobníkov profesorka a dirigentka Slovenka Benkova-Martinková, v dielni spevákov profesorka Olivera Gabriniová, v dielni skladateľov osvedčená skladateľka Marina Kaňová a v dielni hudobnych redaktorov profesorka M. Stankovićová-Kriváková.
V pokračovní seminára kurzisti navštívili chrám Slovenskej evanjelickej a.v, cirkvi v Petrovci a v ňom i organistu a kantora Janka Siromu, ako i hudobné Studio Ondreja Pavčoka. Tu si naštudované hudobné čisla aj nahralia ako pamiatku z tohto prvého hudobného seminára pre žiakov odniesli domov. Seminár si naplánovali uzavrieť spoločným programom kde boli zhrnuté získané poznatky z tejto užitočne strávenej soboty.
J.Č-p
 
b_580_380_16777215_0_0_images_spravy_2013_Seminar-pre-hudobne-nadanych-ziakov-letak-1.jpg
 
b_580_380_16777215_0_0_images_spravy_2013_Seminar-pre-hudobne-nadanych-ziakov-letak-2.jpg
 
Zdroj: 22. – 29. 12. 2012 • 51 – 52 /4522/ - 4523 / • HLAS ĽUDU, s. 48

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440