This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Čítať ďalej: VYUČOVANIE PRERUŠENÉ AŽ DO ODVOLANIA

INFORMÁCIE OHĽADOM VYUČOVANIA NA DIAĽKU

Čítať ďalej: Koordinačná porada v Bratislave

31. januára 2020 sa v hotely Bôrik v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2020. Po uvítacích slovách generálneho riaditeľa Mareka Mošku, slova sa ujala Martina Máliková - úradujúca riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2020 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum a Pedagogická fakulta z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Čítať ďalej: Nadlak - Štvrťstoročie plodonosnej práce

V Nadlaku v sobotu 14. decembra prebiehala oslava 25. výročia plodnej práce Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. V doobedňajších hodinách si „kraskovci“ inovovali svoje stanovy a zvolili nové vedenie.

Dobrodrustvo v Nadlaku 02

 Kde je vôľa, tam sa všetko zdolá...Tak znie staré príslovie a nemôže ním opovrhnúť ani celá nová technika a inovácia. Na to sme veľmi hrdí, lebo niekedy v živote odmenou nie sú peniaze, ani sláva, nič hmotné...Ale iba to, čo môžeme priam zažiť a skúsiť.

Čítať ďalej: Jubilejná Makovička

Jesenný novembrový deň, keď všetci máme víkendovú chvíľu na oddych od školských záväzkov, a keď škola zvyčajne tichom odzváňa, toto sobotňajšie ráno aula školy kypela detskou veselosťou.
Naši priatelia i tohto roku pricestovali do našej školy na výtvarné podujatie - jubilejnú dvadsiatu detskú kolóniu Makovička.

Čítať ďalej: Rozhlasová súťaž recitátorov

 V sobotu, 2. novembra 2019 Slovenská redakcia Rádia Nový Sad v štúdiu M v Novom Sade zorganizovala 46. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Matice slovenskej v Srbsku a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Súťaž oficiálne otvorila podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová.

Čítať ďalej: Svetové združenie Slovákov v zahraničí - Predseda Skalský a komisie

V posledný októbrový víkend v bratislavskom hoteli Nivy v Slovenskej republike sa uskutočnilo 6. valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Stretnutie sa začalo ešte v piatok 25. októbra zasadnutím Expertnej komisie zahraničných Slovákov a odborníkov zo Slovenska v súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí na čele s predsedom Jánom Varšom.

Čítať ďalej: Na odbornom seminári

 V rámci projektu Žilinského samosprávneho kraja a za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v dňoch 15.až 18.októbra v Žiline usporiadal 8. Seminár pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý úspešne absolvovalo 38 účastníkov, medzi ktorými boli študenti z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, vychovávateľky z predškolských ustanovizní so slovenskou vyučovacou rečou, novinári NVU Hlas ľudu, ako i pedagógovia základných a stredných škôl z Vojvodiny a Maďarska.

Čítať ďalej: Podpisovanie Dolnozemskej dohody

V piatok 11. októbra 2019 v školskej knižnici Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe v Maďarsku prebiehalo pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom v oblasti školstva. Prítomní prediskutovali štádium prípravy ďalších 19 spoločných projektov medzi Slovákmi v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku v oblasti vzdelávania, ktoré sa majú realizovať v roku 2020, aj vo svetle finančných dotácií obdržaných z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí .

Čítať ďalej: Okrúhly stôl - (Ne) záujem o elektronickú triednu knihu vo svojom materinskom jazyku

V piatok 27. septembra 2019 o 15. hodine v zborovni ZŠ Jána Čajaka v Petrovci Asociácia slovenských pedagógov v spolupráci s petrovskou základnou školou zorganizovala okrúhly stôl na tému (Ne) záujem o elektronickú triednu knihu vo svojom materinskom jazyku.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440