This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: Srbsko-slovenský slovník školskej terminológie

Dňa 27. februára 2021 v pivnickej škole prebiehalo ďalšie stretnutie Tímu pre zlaďovanie termínov a vytváranie jednotnej školskej terminológie v rámci Komisie pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Tím je vytvorený s cieľom vytvárať jednotnú školskú terminológiu v slovenskom jazyku a prispôsobovať ju elektronickým triednym knihám na slovenských školách. Súbežne, paralelne s vytváraním jednotnej školskеј terminológie tím pracuje na zhromažďovaní údajov a na vypracovaní dvojjazyčného školského pedagogického slovníka.

Strategické ciele ASP:

  • Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách.
  • Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov.

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí................................242.013,37 dinárov

Obec Báčsky Petrovec.......................................................50.000,00

Pokrajinský sekretariat.....................................................100.000,00

Národnostná rada..............................................................270.000,00

Ministerstvo osvety...........................................................300.000,00

V januári 2020 v Nadlaku (RU) prebiehala oslava 25. výročia plodnej práce Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. Pri tejto príležitosti za aktívnu spoluprácu s KVSIK pri vytváraní trvalých hodnôt dolnozenských Slovákov ďakovný list a plaketa bola udelená aj Asociácii slovenských pedagógov. Prítomnosť predstaviteľov ASP.

31. januára 2020 v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prítomnosť predstaviteľov ASP.

Čítať ďalej: Vypracovanie digitálnych materiálov

Sobota 20. februára 2021 bola určená na prezentovanie, predstavovanie a školenie v oblasti používania digitálnych nástrojov Wakelet, Book Creator, Learning Apps, Quizzes, Kahoot, Wordwall. Školenie prebiehalo v ZŠ 15. októbra v Pivnici za účasti učiteľov triednej výučby, ktorí učia v slovenských triedach. Týmto školením učitelia získali potrebné znalosti pri vypracovaní digitálnych materiálov: prezentácie, kvízy, zbierky, rôzne vzdelávacie hry, krížovky, testy, ktoré využijú vo svojich učebniach na hodinách riadnej výučby a na mimoškolských aktivítach, ale aj pri dištančnom vzdelávaní.

Čítať ďalej: Udelené prestížne uznanie - Cena Samuela Tešedíka 2020

Po zvučke, úryvku zo skladby dolnozemského skladateľa Mr. Jána Nosála Dolná zem sa v Starej Pazove v piatok 5. februára konalo v rámci 9. ročníka odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka.

Čítať ďalej: Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2020

Už takmer pol druha desaťročia každý rok na Slovenských národných slávnostiach sa uskutočňuje aj Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov a svetlo sveta pravidelne uzrie aj ďalšia brožúrka, ktorá sa prezentuje na tomto pedagogickom stretnutí. Tohto roku Slávnosti vystali, ale nevystala nová publikácia.

Čítať ďalej: Ma(s)kovička

V sobotu 7. novembra od rána v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa zoskupovali žiaci a ich pedagógovia nielen z Petrovca, ale aj z okolia. Toho dňa bolo naplánované, ako nám to detailnejšie vysvetlila v mene organizačného tímu autorka projektu profesorka Daniela Triašková, prvá časť 21. Výtvarného tábora Makovička.

Čítať ďalej: On-line pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom

24. októbra 2020 prebiehalo pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom v oblasti školstva. Prítomní prediskutovali štádium prípravy ďalších spoločných projektov medzi Slovákmi v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku v oblasti vzdelávania, ktoré sa majú realizovať v roku 2021, aj vo svetle finančných dotácií obdržaných z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čítať ďalej: Sebaidentifikácia v multietníckom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie

V stredu 21. októbra 2020 v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov v petrovskej škole pobudol päťčlenný tím (PhDr. Zuzana Drugová, Mgr. Katarína Mosnáková-Bagľašová, Dr. sc. Sandra Kralj-Vukšić, Dr. Jasna Uhláriková a Dr. Anna Makišová), ktorý odprezentoval medzinárodný projekt Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie (JaSom).

Čítať ďalej: Vytváranie jednotnej školskej terminológie

Dňa 17. októbra 2020 sa v miestnostiach Základnej školy 15. októbra v Pivnici uskutočnilo 1. stretnutie tímu pre zlaďovanie termínov a vytváranie jednotnej školskej terminológie v rámci Komisie pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Tím bol vytvorený s cieľom vytvárať jednotnú školskú terminológiu v slovenskom jazyku a prispôsobovať ju elektronickým triednym knihám na slovenských školách.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440