This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

- Na web. stránke www.aus.org.rs zverejnený Kalendár vzdelávacích programov školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2022. Kalendár schválil minister školstva vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Branislav Gröling, dňa 24.02.2022

-14. apríla 2022 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ mladých pokolení v Kovačici a žiaci z Báčky a Sriemu na ZŠ Jána Kollára v Selenči. V rámci súťaže prebiehal aj Aktív učiteľov slovenčiny, na ktorom odbornú prednášku mala Jarmila Pantelićová, Tatiana Naďová a prihovorila sa aj Svetlana Zolňanová, ako členka Národnej osvetovej rady Srbska.

Čítať ďalej: Divadelný zájazd petrovských žiakov do Jánošíka

V stredu 14. decembra 2022 žiaci našej školy navštívili ZŠ Tomáša Gárika Masáryka v Jánošíku. Divadelného zájazdu sa zúčastnili žiaci-herci  2. stupňa a žiačky-tanečnice z 1. stupňa, ktoré spolu so svojimi učiteľkami (Jarmila Pantelićová, Vesna Valihorová-Filipovićová a Jana Kopčoková-Gániová) pripravili divadelnú scénku  O pyšnej princeznej Krásomile a šikovnom kráľovi Miroslavovi.  Predlohu napísal Dr. Michal Babiak. O hudbu sa postaral Andrej Medveď a o rekvizity Daniela Marková.

Čítať ďalej: Prenos internetového periodika ČAROSLOV do tlačenej podoby na jeho uchovávanie a archivovanie

V piatok 2. decembra 2022 bol realizovaný projekt Prenos internetového periodika ČAROSLOV do tlačenej podoby na jeho uchovávanie a archivovanie, projekt  Asociácie slovenských pedagógov.

Projekt sa nadväzuje na webstránku www.caroslov.rs.

Čítať ďalej: Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022

Zborník zo Stálej konferencie SR a Slováci žijúci v zahraničí

Od 28. – 29. októbra 2022 sa konala Stála konferencia SR a Slováci žijúci v zahraničí. Konferencia sa koná raz za dva roky. Čaká sa už len na posledné korektúry zborníka z minuloročnej konferencie a čoskoro bude zverejnený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Čítať ďalej: V Bratislave zasadala školská komisia ÚSŽZ pre strednú, južnú a východnú Európu

Vo štvrtok 27. októbra 2022 sa v Bratislave stretli odborníci na slovenské vzdelávanie zo sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. 

Čítať ďalej: Udelili Cenu Samuela Tešedíka 2022

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Asociácia slovenských pedagógov zorganizovala 12. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov. Na tomto stretnutí sa pravidelne zúčastňujú predstavitelia slovenských učiteľov z Maďarska, Rumunska a zo Srbska.

Čítať ďalej: 12. stretnutie slovenských učiteľov

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktorí pracujú na národnostných školách v   Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku  sa konalo 8. októbra 2022 na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácie slovenských pedagógov. Učiteľov pozdravil Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Tatiana Vujačićová, predsedníčka NRSNM a riaditeľka Gymnázia Jarmila Vrbovská. Stretnutie viedla Tatiana Naďová a organizačne zabezpečila Svetlana Zolňanová.

V pondelok 19. septembra 2022 o 12.00 hod. v priestoroch Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Nadlaku prebiehalo pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme k spoločným dolnozemským projektom.

Na pracovnom zasadnutí sa vyhodnotili projekty uskutočnené v roku 2022, ustálili spoločné dolnozemské projekty na rok 2023 a na záver nasledovalo podpisovanie Dohody o spolupráci na rok 2023.

Čítať ďalej: Čitateľská gramotnosť stredobodom diskusie

Slovenské národné slávnosti predstavujú možnosť stretávania sa ľudí rôznych záujmov, z najrôznejších oblastí pôsobenia. K tým významným stretnutiam prišlo aj tohto roku a jedným z najvýznamnejších je bezpochyby Stretnutie slovenských dolnozemnských učiteľov, ktoré sa konalo v sobotu 13.augusta na nádvorí Domu MSS Ľudovíta Mišíka.

V Ý Z V A

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku

Čabianska organizácia Slovákov

(zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka)

Čítať ďalej: Republiková súťaž zo slovenčiny pre žiakov a Aktív učiteľov slovenčiny

Vďaka Ministerstvu osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa 27. mája 2022. roku na Základnej škole bratstvo na čele s pani riaditeľkou Marienou Križanovou-Zakićovou v Aradáči uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka a literatúry. V rámci súťaži zasadal aj Aktív učiteľov slovenčiny, na ktorom sa hovorilo o kritériách hodnotenia zo slovenského jazyka a literatúry.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440