This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

V januári 2020 v Nadlaku (RU) prebiehala oslava 25. výročia plodnej práce Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. Pri tejto príležitosti za aktívnu spoluprácu s KVSIK pri vytváraní trvalých hodnôt dolnozenských Slovákov ďakovný list a plaketa bola udelená aj Asociácii slovenských pedagógov. Prítomnosť predstaviteľov ASP.

31. januára 2020 v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prítomnosť predstaviteľov ASP.

Čítať ďalej: Vypracovanie digitálnych materiálov

Sobota 20. februára 2021 bola určená na prezentovanie, predstavovanie a školenie v oblasti používania digitálnych nástrojov Wakelet, Book Creator, Learning Apps, Quizzes, Kahoot, Wordwall. Školenie prebiehalo v ZŠ 15. októbra v Pivnici za účasti učiteľov triednej výučby, ktorí učia v slovenských triedach. Týmto školením učitelia získali potrebné znalosti pri vypracovaní digitálnych materiálov: prezentácie, kvízy, zbierky, rôzne vzdelávacie hry, krížovky, testy, ktoré využijú vo svojich učebniach na hodinách riadnej výučby a na mimoškolských aktivítach, ale aj pri dištančnom vzdelávaní.

Čítať ďalej: Udelené prestížne uznanie - Cena Samuela Tešedíka 2020

Po zvučke, úryvku zo skladby dolnozemského skladateľa Mr. Jána Nosála Dolná zem sa v Starej Pazove v piatok 5. februára konalo v rámci 9. ročníka odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka.

Čítať ďalej: Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2020

Už takmer pol druha desaťročia každý rok na Slovenských národných slávnostiach sa uskutočňuje aj Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov a svetlo sveta pravidelne uzrie aj ďalšia brožúrka, ktorá sa prezentuje na tomto pedagogickom stretnutí. Tohto roku Slávnosti vystali, ale nevystala nová publikácia.

Čítať ďalej: Ma(s)kovička

V sobotu 7. novembra od rána v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa zoskupovali žiaci a ich pedagógovia nielen z Petrovca, ale aj z okolia. Toho dňa bolo naplánované, ako nám to detailnejšie vysvetlila v mene organizačného tímu autorka projektu profesorka Daniela Triašková, prvá časť 21. Výtvarného tábora Makovička.

Čítať ďalej: On-line pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom

24. októbra 2020 prebiehalo pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom v oblasti školstva. Prítomní prediskutovali štádium prípravy ďalších spoločných projektov medzi Slovákmi v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku v oblasti vzdelávania, ktoré sa majú realizovať v roku 2021, aj vo svetle finančných dotácií obdržaných z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čítať ďalej: Sebaidentifikácia v multietníckom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie

V stredu 21. októbra 2020 v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov v petrovskej škole pobudol päťčlenný tím (PhDr. Zuzana Drugová, Mgr. Katarína Mosnáková-Bagľašová, Dr. sc. Sandra Kralj-Vukšić, Dr. Jasna Uhláriková a Dr. Anna Makišová), ktorý odprezentoval medzinárodný projekt Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie (JaSom).

Čítať ďalej: Vytváranie jednotnej školskej terminológie

Dňa 17. októbra 2020 sa v miestnostiach Základnej školy 15. októbra v Pivnici uskutočnilo 1. stretnutie tímu pre zlaďovanie termínov a vytváranie jednotnej školskej terminológie v rámci Komisie pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Tím bol vytvorený s cieľom vytvárať jednotnú školskú terminológiu v slovenskom jazyku a prispôsobovať ju elektronickým triednym knihám na slovenských školách.

Čítať ďalej: Komisia na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka

V sobotu 19. septembra 2020  prebiehalo virtuálne zasadnutie Komisie na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik, Bianca Unc  a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečeňová, za Svetové združenie Slovákov Svetlana Zolňanová, za Osvetovú komisiu MSS Janko Havran  a za združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová. 

Čítať ďalej: Odštartovala nová web stránka

28. augusta odštartovala nová web stránka vzdelavanie.nrsnm.com s nakrútenými hodinami, didaktickými materiálmi, učebnými osnovami a dopismi z ministerstva, ktorá má prispieť diaľkovému učeniu pre žiakov základných a stredných škôl. Stránka sa bude dopĺňať denne. Obsahuje 93 nových nakrútených hodín pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským a všetky hodiny z jarného obdobia minulého školského roka.

V Ý Z V A

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku

Čabianska organizácia Slovákov

(zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka)

vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti  problematiku  Slovákov  žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Samuela  Tešedíka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2020, a to najneskôr do 30. júna 2020 (mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.m, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Články z archívy 

 • 11 november 2013
  Dirigenti a kantori prišli na svoje   Asociácia slovenských pedagógov už mnohokrát konkrétnymi krokmi...
 • 15 február 2021
  Udelené prestížne uznanie - Cena Samuela Tešedíka 2020
  Po zvučke, úryvku zo skladby dolnozemského skladateľa Mr. Jána Nosála Dolná zem sa v Starej Pazove v piatok 5. februára konalo v rámci 9. ročníka...
 • 02 máj 2018
  Pracovné stretnutie k dolnozemským projektom
  V sobotu 7. apríla 2018 na petrovskom gymnáziu prebiehalo pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom v oblasti školstva. Prítomní (Ján...
 • 20 december 2010
  - 15. mája 2010 Republiková súťaž zo slovenského jazyka v ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch – zasadnutie AUS...
 • 25 november 2017
  Sarvašské dobrodružstvo
   Hovorí sa, že aj ďaleké cesty začínajú prvým krokom.  Prvé kroky urobila Asociácia slovenských pedagógov,  keď bol urobený projekt na...
 • 27 apríl 2021
  Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku  Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku Čabianska organizácia Slovákov (zriaďovatelia...
 • 29 december 2014
  Makovička aj medzinárodná
  V poradí 15. výtvarný tábor Makovička, ktorý sa uskutočnil 13. decembra 2014 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, po pol druha...
 • 10 marec 2023
  Strategické ciele ASP: Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách. Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného...
 • 30 december 2014
  Odborné stretnutie učiteľov
  Vo štvrtok 18. decembra 2014 sa na pivnickej škole „15.októbra“ uskutočnilo odborné stretnutie na tému Súčasné trendy vo výučbe slovenčiny – z praxe...

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440