This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Komisia na udelovanie Ceny Samuela Tesedika 1

V sobotu 21. augusta 2021 prebiehalo virtuálne zasadnutie Komisie na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečeňová, za Svetové združenie Slovákov Katarína Čamborová, za Osvetovú komisiu MSS Janko Havran a za združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová.

Zo Srbska bolo šesť návrhov, z ktorých boli schválené tri návrhy. Rozhodnuté je, že Cenu Samuela Tešedíka za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí získa Svetlana Zolňanová, Pamätný list Samuela Tešedíka za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania pri príležitosti životného jubilea Jarmila Jonášová a Pamätný list Samuela Tešedíka za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov Ruženka Ďuríková.
Slávnostné udelenie týchto prestížnych ocenení je naplánované v Nadlaku v Rumunsku.

Komisia na udelovanie Ceny Samuela Tesedika 2a

Mária Andrášiková

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440