This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Personálne zmeny vo vedení
 
Na zasadnutí zhromaždenia Asociácie slovenských pedagógov v piatok 23. marca v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci najprv prítomných oslovila členka Správnej rady ASP Mária Andrášiková.
b_754_494_16777215_0_0_images_aus_Z-prezentacie-dvoch-knih.jpg
Z prezentácie dvoch kníh: (sprava) Anna Makišová, Ján Šimoni a Juraj Lačok
 
Správu o ročnej práci v neprítomnosti predsedníčky Viery Boldockej prečítala členka Správnej rady Svetlana Zolňanová. Poukázala v nej na najdôležitejšie aktivity, ktorým sa ASP venovala v uplynulom roku. Finančnú správu ASP za uplynulý rok, ktorá svedčila o pozitívnom hospodárení, podala pokladníčka Elena Pálenkášová. V ďalšom bode sa ASP zaoberala personálnymi zmenami vo vedení. Totiž doterajšia predsedníčka asociácie Viera Boldocká z osobných dôvodov podala demisiu na vedúci post. Aj doterajšia pokladníčka ASP E. Pálenkášová podala demisiu. Správna rada ASP zasadala 25. februára a obe spomenuté demisie schválila. Na zasadnutí zhromaždenia sa vedenie ASP zavďačilo obom členkám za doterajšiu obetavú prácu a za spoluprácu. Na spomenutom zasadnutí Správna rada ASP na vedúce miesto, teda za predsedníčku navrhla zhromaždeniu vymenovať profesorku slovenčiny Máriu Andrášikovú a za pokladníčku Katarínu Slavkovú, obe zo Základnej školy Jána Čajaka v  Petrovci. Spomenuté návrhy zhromaždenie hlasovaním schválilo. 
Mária Andrášiková, novozvolená predsedníčka ASP, sa za vymenovanie a preukázanú dôveru zhromaždeniu poďakovala. V pokračovaní zasadnutia na uvoľnené miesto v Správnej rade ASP vymenovali Tatianu Naďovú, riaditeľku pivnickej základnej školy, a do Dozornej rady Boženu Levársku, vychovávateľku Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci. Program práce na nadchádzajúce obdobie predostrela novozvolená predsedníčka ASP M. Andrášiková. V mene novozaloženého Aktívu učiteľov náboženstva sa prítomným pedagógom prihovorila Mgr. Jasmina Kotasová-Medveďová.
Druhá časť stretnutia slovenských pedagógov bola venovaná prezentácii dvoch kníh. Najprv o knihe Pri prameňoch matematiky hovoril recenzent Juraj Lačok a potom v krátkych črtách túto odbornú knihu predstavil autor Ján Šimoni zo Selenče, profesor matematiky a fyziky vo výslužbe. Druhou prezentovanou publikáciou bola kniha Komunikácia v materskej školeautorky Dr. Anny Makišovej, profesorky z Oddelenia slovakistiky v Novom Sade. Obe prezentované knihy zaujali pozornosť prítomných pedagógov. Záverom stretnutia slovenských pedagógov boli prezentované vzdelávacie štandardy pre učiteľov 1. stupňa a pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry.
 
K. Gažová
novinárka Hlasu ľudu
31. 3. 2012 •13 /4484/ • HLAS ĽUDU, s. 33
 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440