This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_vyrocne-zhromaydenie-ASP-4.jpg

V piatok 10.03.2017 o 15,00 hod. v Slávnostnej sieni na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci  sa uskutočnilo výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov.

Na úvod  všetkých prítomných  privítala a srdečne sa prihovorila predsedníčka ASP Mária Andrášiková.


PRACOVNÝ PROGRAM:

1. Otvorenie zhromaždenia a voľba pracovného predsedníctva

2. Správa o činnosti ASP za rok 2016

3. Finančná správa za rok 2016

4. Správa Dozornej rady za rok 2016

5. Program práce ASP v nastávajúcom období

6. Otázky a návrhy

 

Diskusia a uzávery:

Ad1

Na úvod bolo zvolené pracovné predsedníctvo:  predsedníčka  Anna Medveďová, člen Ján Slavka a zapisovateľka Jarmila Pantelićová. Predsedníčka Anna Medveďová privítala a popriala úspešnú prácu a pôžitok z dnešnej schôdze.

 

Ad2

Predsedníčka ASP Mária Andrášiková podala správu o činnosti ASP v roku 2016. Činnosťou bola spokojná, ozrejmila prácu a účasť na rôznych podujatiach u nás a v zahraničí, realizácia rôznych učiteľských a žiackych seminárov, účasť na konferenciách, komisiách, pracovných stretnutiach, okrúhlych stoloch, medzinárodných konferenciách, aktívoch...

Správa o činnosti ASP za rok 2016 sa nachádza na webovej stránke asociácie www.aus.org.rs

Prítomní jednoznačne schválili Správu o činnosti ASP za rok 2016.

 

Ad3

Finančnú správu za rok 2016 podala účtovníčka ASP Katarína Slavková.

Finančná správa ASP za rok 2016 sa nachádza na webovej stránke asociácie www.aus.org.rs

Prítomní jednoznačne schválili finančnú správu ASP za rok 2016.

 

Ad4

Krátku a výstižnú správu Dozornej rady za rok 2016 podala členka Zuzana Maglovská.

Správa Dozornej rady za rok 2016 sa nachádza na webovej stránke asociácie www.aus.org.rs

Prítomní jednoznačne schválili finančnú správu ASP za rok 2016.

 

Ad5

Program práce ASP v nastávajúcom období sprítomnila predsedníčka Mária Andrášiková, ktorá hovorila, že ASP bude predovšetkým pokračovať v práci v ďalšom skvalitňovaní, zveľaďovaní a modernizovaní nášho menšinového školstva.

Program práce ASPza rok 2017 sa nachádza na webovej stránke asociácie www.aus.org.rs

Prítomní jednoznačne schválili program práce ASP za rok 2017.

Ad6

Otázky a návrhy. Predsedníčka Anna Medveďová pozvala predsedníčku ASP Máriu Andrášikovú, aby vo vlastnom mene a v mene ASP pozdravila autora Jána Šimoniho, ktorý prezentoval Príručku matematiky a prírodných vied od stredoveku po 18. storočie.

Zapisovateľka

Jarmila Pantelićová, profesorka slovenského jazyka

 

 

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_vyrocne-zhromaydenie-ASP-HL.jpg

 ZDROJ: Hlas ľudu 11 /4742/ 18.3.2017, s. 32

 

 

FOTOGALÉRIA z výročného zhromaždenia ASP

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_vyrocne-zhromaydenie-ASP-1.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_vyrocne-zhromaydenie-ASP-2.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_vyrocne-zhromaydenie-ASP-3.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_vyrocne-zhromaydenie-ASP-4.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_vyrocne-zhromaydenie-ASP-5.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_vyrocne-zhromaydenie-ASP-7.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_vyrocne-zhromaydenie-ASP-8.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_vyrocne-zhromaydenie-ASP-9.jpg

 

PREZENTÁCIA PRÍRUČKY Z MATEMATIKY

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_prirucka-1.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_prirucka-2.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_prirucka-3.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_04_vyrocne-zhromazdenie_prirucka-4.jpg

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440