This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

osutaz 1

14. apríla 2022 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ mladých pokolení v Kovačici a žiaci z Báčky a Sriemu na ZŠ Jána Kollára v Selenči. Všetci žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí získali 12 a viac bodov postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať 28. mája v Aradáči.

V rámci súťaže prebiehal aj Aktív učiteľov slovenčiny, na ktorom odbornú prednášku mala Jarmila Pantelićová, Tatiana Naďová a prihovorila sa aj Svetlana Zolňanová, ako členka Národnej osvetovej rady Srbska.  Súťaž finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, školy - organizátori a NRSNM.

osutaz 2

osutaz 3

 

ZDROJ: www.rada.org.rs

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440