This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Základná škola Jána Čajaka v Petrovci
Asociácia slovenských pedagógov   
 
usporiadajú
SLÁVNOSTNÚ  AKADÉMIU
pri príležitosti 150. výročia narodenia
učiteľa, prozaika, redaktora a
ústrednej osobnosti kultúrnej a osvetovej aktivity dolnozemských Slovákov
JÁNA ČAJAKA
(1863 – 1944)
jan-cajak.jpg
 
________________________
Slávnostná akadémia sa uskutoční v sobotu 23. novembra 2013 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka v Sládkovičovej ulici č.2 v Báčskom Petrovci
PROGRAM
________________________
13.00 – 13.15 - príchod hostí, účastníkov Slávnostnej akadémie
13.15 – 14.00 - otvorenie a privítanie hostí
      - prezentácia žiackeho filmu Ján Čajak v našich spomienkach 
14.00 – 14.30 - kladenie kytice na hrob Janá Čajaka (petrovský cintorín)
14.30 – 15.00 - odhaľovanie žulového pomníka Jána Čajaka (školský dvor)
15.00 – 18.30 - slávnostné príhovory
      - Slávnostná akadémia – Všestranná a tvorivá osobnosť  Jána Čajaka 
19.00 - kultúrny program (SVD)

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440