This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: Na odbornom seminári

 V rámci projektu Žilinského samosprávneho kraja a za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v dňoch 15.až 18.októbra v Žiline usporiadal 8. Seminár pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý úspešne absolvovalo 38 účastníkov, medzi ktorými boli študenti z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, vychovávateľky z predškolských ustanovizní so slovenskou vyučovacou rečou, novinári NVU Hlas ľudu, ako i pedagógovia základných a stredných škôl z Vojvodiny a Maďarska.

Čítať ďalej: Podpisovanie Dolnozemskej dohody

V piatok 11. októbra 2019 v školskej knižnici Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe v Maďarsku prebiehalo pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom v oblasti školstva. Prítomní prediskutovali štádium prípravy ďalších 19 spoločných projektov medzi Slovákmi v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku v oblasti vzdelávania, ktoré sa majú realizovať v roku 2020, aj vo svetle finančných dotácií obdržaných z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí .

Čítať ďalej: Okrúhly stôl - (Ne) záujem o elektronickú triednu knihu vo svojom materinskom jazyku

V piatok 27. septembra 2019 o 15. hodine v zborovni ZŠ Jána Čajaka v Petrovci Asociácia slovenských pedagógov v spolupráci s petrovskou základnou školou zorganizovala okrúhly stôl na tému (Ne) záujem o elektronickú triednu knihu vo svojom materinskom jazyku.

Čítať ďalej: Komisia na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka v Banskej Bystrici

V sobotu 07. septembra 2019 v Banskej Bystrici zasadala Komisia na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečeňová, za Svetové združenie Slovákov Svetlana Zolňanová, za Osvetovú komisiu MSS Janko Havran  a za združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová. 

Čítať ďalej: Medzinárodná vedecká konferencia o školstve Slovákov žijúcich v zahraničí

Odborníci v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, v komunitách, kde sú Slováci uznávanou národnostnou menšinou, už dlhší čas pociťovali nevyhnutnosť zorganizovať konferenciu k problematike slovenského národnostného školstva.

Čítať ďalej: O bilingvizme v školách na Dolnej zemi

Tak ako aj obvykle, aj na jubilejných SNS Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov prebiehalo v druhý deň Slávností a tentoraz to bolo vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec v sobotu 10. augusta.

Čítať ďalej: Cena Samuela Tešedíka v Békešskej Čabe - Učiteľstvo ako vznešený údel

V dňoch 11. a 12. októbra 2019 v priestoroch Slovenského gymnázia, základnej, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe v Maďarsku bolo slávnostné udelenie Ceny Samuela Tešedíka a 10. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Na podujatí sa zúčastnili učitelia a kultúrni dejatelia zo Srbska, z Rumunska, Chorvátska, Maďarska a zo Slovenska.

Odborníci v oblasti slovenského národnostného školstva v komunitách, kde sú Slováci uznanou národnostnou menšinou už dlhší čas pociťujú nevyhnutnosť zorganizovať konferenciu k problematike slovenského národnostného školstva.

V Ý Z V A

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku

Čabianska organizácia Slovákov

(zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka)

vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti  problematiku  Slovákov  žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Samuela  Tešedíka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2019, a to najneskôr do 30. júna 2019 (mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.m, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

 

Čítať ďalej: Koordinačná porada v Bratislave

25. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2019. Po uvítacích slovách generálneho riaditeľa Mareka Mošku, slova sa ujala Martina Máliková - úradujúca riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440