This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_01_04-stur_stur-01.jpg

  Meno známe každému – najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života, vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia, kodifikátor slovenského spisovného jazyka, účastník Slovenského povstania, zanietenec – romantik. Narodený 28. októbra 1815. Preto práve základná škola v Kysáči, nesúca jeho meno, oslávila jubileum jeho narodenia – 200 rokov a zároveň aj Deň školy.

 V úvodnej časti osláv bola otvorená výstava Jar slovenského národa , o ktorej sa zmienil Pavol Máťuš z Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice v Martine. Pokračovanie bolo v slávnostnej sieni školy Stretnutie so spisovateľom Augustínom Maťovčíkom, literárnym historikom. Ide o spisovateľa, ktorý sa baví literatúrou faktu, čiže dôkladne spracúva životopisy národných dejateľov a zaoberá sa ich biografickým výskumom. Všetky výsledky výskumov sa publikujú knižne v tvare Lexikónov alebo spisovateľských slovníkov. Je to práca Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorú spisovateľ hrdo predstavil ako modernú, kultúrnu, informačnú a vzdelávaciu inštitúciu. Spisovateľ priblížil prítomným úlomky zo Štúrovho života, ktorý ho zaujal a sám ho dôkladne preanalyzoval. Prečítal aj úryvky z jeho korešpondencie s významnými osobnosťami.

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_01_04-stur_stur-02.jpg

 V závere stretnutia, ktorého organizátorom bola NRSNM a Asociácia slovenských pedagógov,  bola vzájomná diskusia hostí zo Slovenska a ostatných prítomných, až potom bol odprézentovaný výstižný film o tejto najvýznamnejšej osobnosti v národe, ako ho pomenovala široká  súčasná slovenská verejnosť.

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_01_04-stur_stur-03.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_01_04-stur_stur-04.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_01_04-stur_stur-05.jpg

 

Text Vesna Valihorová – Filipovićová

Foto Michal Anušjak

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440