This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: Koordinačná porada v Bratislave

29. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2016.

Po uvítacích slovách predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí pána Jána Varšu, slova sa ujala Katarína Čamborová -  riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2016 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Čítať ďalej: Spoznaj svoju dedinu

V pondelok 21. decembra 2015 na petrovskej škole v troch triedach 5. ročníka prebiehali nezvyčajné hodiny slovenčiny. Hodiny boli venované minulosti  našej osady, presnejšie ľudovým názvom petrovských ulíc. Realizoval ich diplomovaný etnológ Marijan Pavlov, ktorý je zároveň  aj autorom výskumno-edukačného projektu Spoznaj svoju dedinu.

Čítať ďalej: V ÚKVS v Novom Sade - Za slnkom napoludnie

Publikáciu o sťahovaní Slovákov na Dolnú zem Za slkom napoludnie v utorok 8.decembra slávnostne vyprevadili na cestu k čitateľom. Večierok venovaný prezentácii tohto knižného vydania autora Dr.Sc. Jána Babiaka v z Kulina bol v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Vydavateľom knihy, ktorú vytlačili v 300 exemplároch, je Asociácia slovenských pedagógov...

Čítať ďalej: Príručka zo slovenského jazyka autoriek z Kovačice - Slovenčina ako hračka

Po Krátkej gramatike slovenského jazyka pre žiakov vyšších ročníkov, ktorá vyšla tlačou v uplynulom roku, jej autorky Zuzana Lenhartová a Anna Hrková, profesorky slovenského jazyka a literatúry, pripravili ďalšiu príručku. Podľa slov recenzentky profesorky Márie Kotvášovej-Jonášovej mala by zrozumiteľnou, nenáročnou a jednoduchou formou otvoriť dvierka do sveta ľahkej slovenčiny.

Čítať ďalej: Výtvarný tábor pre žiakov v Báčskom Petrovci Makovička

V zborovni a v učebniach Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci aj minulý víkend bolo rušno. Po seminári zo slovenčiny predminulú sobotu 28.novembra v petrovskej škole usporiadali ďalšie podujatie, a bol to Výtvarný tábor Makovička, ktorú škola organizuje už šestnástykrát. Tohtoročnú Makovičku organizátori tematicky naladili na symboliku čísel, či už ide o čísla v magickom, alebo v mytologickom význame.

Čítať ďalej: Realizácia projektu Moji slovenskí predkovia

V piatok 20. novembra 2015 na ZŠ 15. októbra v Pivnici boli udelené žiakom a učiteľom odmeny za najúspešnejšie práce na súbehu Moji slovenskí predkovia v organizácii Asociácie slovenských pedagógov a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na projekte sa zúčastnilo 20 žiakov, ktorí navštevujú základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským ako i žiaci, ktorí chodia na hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry  na základných a stredných školách. Prvá cena za vypracovaný rodokmeň sa dostala do rúk Valentíne Imrekovej z Pivnice a Zlatkovi Klinovskému zo Selenče, kým v kategórii stredných škôl bola najúspešnejšia žiačka staropazovského gymnázia  Marína Bzovská.

Čítať ďalej: 42. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

V Štúdiu M Novosadského rozhlasu v sobotu 7.novembra usporiadali tradicnú Rozhlasovú sútaž mladých recitátorov. Organizátorom tohtorocného skutocne masového recitacného podujatia bola Rubrika programu v slovenskej reci RNS. Úradujúci šéfredaktor Ján Širka všetkých prítomných privítal a pripomenul, že sa na sútaž prihlásilo až 76 úcastníkov.

Čítať ďalej: Pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme k spoločným dolnozemským projektom

Vo štvrtok 29. októbra 2015 v priestoroch Domu národností v Szegede prebiehalo pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme k spoločným dolnozemským projektom s nasledovným rokovacím poriadkom:

1. Vyhodnotenie projektov uskutočnených v roku 2015
2. Ustálenie spoločných projektov na rok 2016
3. Podpis Dohody o spolupráci na rok 2016

Čítať ďalej: Rok v znamení Ľudovíta Štúra

  Meno známe každému – najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života, vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia, kodifikátor slovenského spisovného jazyka, účastník Slovenského povstania, zanietenec – romantik. Narodený 28. októbra 1815. Preto práve základná škola v Kysáči, nesúca jeho meno, oslávila jubileum jeho narodenia – 200 rokov a zároveň aj Deň školy.

Čítať ďalej: Medzinárodná konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka

Filozofická fakulta v Novom Sade bola v piatok 16.októbra strediskom stretnutia popredných jazykovedcov, historikov, literátov, keď tu prebiehala Medzinárodná konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka. Na konferenciu prišli iba s jedným cieľom - prezentovať svoje poznatky o slovenských vojvodinských dejinách, literatúre a jazyku a vypočuť si vedecké poznatky svojich kolegov.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440