This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Čítať ďalej: Pracovné stretnutie k dolnozemským projektom

V sobotu 7. apríla 2018 na petrovskom gymnáziu prebiehalo pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom v oblasti školstva. Prítomní (Ján Brna, Svetlana Zolňanová, Mária Andrášiková, Janko Havran a Anna Medveďová zo Srbska a Pavel Hlásnik z Rumunska) na pracovnom stretnutí sa venovali príprave výzvy k Cene Samuela Tešedíka 2018 a prediskutovali štádium prípravy ďalších spoločných projektov v oblasti vzdelávania, ktoré sa majú realizovať v roku 2018, aj vo svetle finančných dotácií obdržaných z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na tieto projekty.

Spoločné dolnozemské projekty 2018

Čítať ďalej: Správa zo zasadnutia Koordinácie pre vzdelávanie

29. januára 2018 sa v Kolégiu Európa v Novom Sade konalo zasadnutie Koordinácie pre vzdelávanie národnostných rád národnostných menšín a edukácia pre písanie vzdelávacích výkonov pre 1. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií.

Koordináciu pre vzdelávanie viedla Svetlana Zolňanová za účasti predstaviteľov rumunskej, rusínskej, bunjevskej, bosenskej, chorvátskej, maďarskej, rómskej, vlašskej, českej a macedónskej národnostnej rady. Prítomní uzavreli, že je potrebné v mene Koordinácii požiadať rezortné ministerstvo aby sa doplnil doplnok Memoranda o vydávaní učebníc v jazykoch národnostných menšín pre základné školy, podpísal memorandum, pre tie menšiny, pre ktoré sa to doteraz neurobilo a podpísal memorandum aj pre stredné školy.

Čítať ďalej: Koordinačná porada v Bratislave

26. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2018.

Po uvítacích slovách generálneho riaditeľa Mareka Mošku, slova sa ujala Katarína Čamborová -  riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2018 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofická fakulta v Bratislave.

Čítať ďalej: O krajanských prioritách a problémoch

V piatok 8. decembra v Bratislave v organizácii Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) v súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zorganizovali stretnutie členov expertnej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí a odborníkov zo Slovenskej republiky na tému strategických a aktuálnych otázok ďalšieho posilňovania spolupatričnosti Slovákov v zahraničí.

Čítať ďalej: Sarvašské dobrodružstvo pokračuje v Kovačici, Padine a v Pivnici

Divadelné predstavenie Únos starkých skonštruovali  naši žiaci nižších a vyšších ročníkov. Najprv vystúpili v sarvašskej slovenskej základnej škole a potom táto nekaždodenná divadelná karavána cestovala smerovala do slovenských základných škôl vo Vojvodine.

Čítať ďalej: Makovička je plnoletá

Hoci bola sobota, v zborovni a v učebniach v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 25. novembra od rána bolo rušno. Prebiehal tam Výtvarný tábor Makovička, 18. v poradí.

Čítať ďalej: Sarvašské dobrodružstvo
 Hovorí sa, že aj ďaleké cesty začínajú prvým krokom.  Prvé kroky urobila Asociácia slovenských pedagógov,  keď bol urobený projekt na putujúce divadlo, ktorého autorkou a koordinátorkou je Mária Andrášiková. Divadlo skonštruovali  žiaci Základnej školy Jána Čajaka nižších a vyšších ročníkov a potom sa už chystali na vystúpenie najprv do sarvašskej slovenskej základnej školy a potom do slovenských základných škôl vo Vojvodine. 

Čítať ďalej: 44. rozhlasová súťaž mladých recitátorov

November je ustáleným termínom, keď sa v rámci Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov zídu milovníci poézie a prózy, a to iba s jedným cieľom - nechať čím lepší dojem na porotu, ktorá hodnotí ich prednes. ...

Čítať ďalej: Cena Samuela Tešedíka 2017
 
Udelili vzácne učiteľské ocenenie
 
V Nadlaku v dňoch 13. a 14.októbra bolo slávnostné odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka a 8.seminár slovenských dolozemských učiteľov za prítomnosti početných hostí z domova a zahraničia.

Čítať ďalej: 1. ročník seminára pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme
15. a 16. septembra 2017 v PU Včielka v Báčskom Petrovci prebiehal seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme, za účasti kolegýň z Rumunska, Maďarska a Srbska.
V piatok podvečer sa za prítomnosti početných hostí zo Školskej správy v Novom Sade, Veľvyslanectva SR v Belehrade, predstaviteľov Výboru pre vzdelávanie NRSNM, Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku zaznamenalo 10. výročie  pôsobenia  Združenia vychovávateľov, osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny. Združenie sa rozhodlo morálne oceniť naše ustanovizne a inštitúcie   PAMÄTNÝMI LISTAMI, ktoré v roku 2017 udelilo prvýkrát. 
V sobotu pokračovala pracovná časť stretnutia, na ktorej úvodnú prednášku mala logopedička Zdenka Maďarová a potom učiteľky z jednotlivých ustanovizní z Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Bieleho Blata, Aradáča, Budapešti, Sarvaša, Komloša, Békešskej Čaby a Nadlaku prezentovali svoju prácu.  

Čítať ďalej: Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

9. septembra 2017 v Pukanci (Slovenská republika) zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Bianka Unc, za Asociáciu slovenských pedagógov Svetlana Zolňanová a Anna Medveďová, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová, za Svetové združenie Slovákov Katarína Melegová-Melichová a za Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová. Z najužšieho výberu kandidátov sa Komisia rozhodla udeliť ceny Ľudmile Šomrákovej z Rumunska, Márii Andrášikovej z Báčskeho Petrovca zo Srbska, Anne Kondácsovej z Maďarska. Pamätný list sa udelí Alžbete Vancu z Rumunska, Valérii Petöfiovej z Maďarska a Márii Kotvášovej-Jonášovej z Kovačice zo Srbska. Cena bude udelená 13. októbra v Nadlaku v Rumunsku na 8. stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440