This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

(Podrobný popis aktivít Asociácie slovenských pedagógov v roku 2016)

Január:

29. januára2016 na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2016. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2016 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a FF Univerzity Komenského v Bratislave. Na porade sa zúčastnili: Svetlana Zolňanová, Zuzana Lenhartová, Anna Medveďová a Katarína Melegová-Melichová.

Čítať ďalej: Koordinačná porada v Bratislave

27. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017.

Čítať ďalej: 17. ročník výtvarného táboru Makovička

V sobotu 26. novembra 2016 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal 17. ročník výtvarného táboru Makovička. Na Makovičku pricestovali žiaci zo Starej Pazovy, Kysáča, Pivnice, Selenče, Hložian, Kulpína a Maglića.

Makovičkári (bolo ich okolo 70) sa rozhodli pre prácu v jednej z troch ponúknutých dielní: pre maliarsku, sochársku alebo grafickú dielňu. Dielne viedli učitelia výtvarnej kultúry Verica Tanackovićová a Ján Agarský a študentka Emília Valentíková, ktorí v rámci dielne rozhodovali o téme. „Kresliari“ sa zamerali na vzorky, sochári na zvieratká z rozprávok a grafici na divadlo.

Čítať ďalej: Sľubné začiatky spolupráce

V sobotu 21. novembra 2016 v Iloku v Chorvátsku bol usporiadaný 23. ročník Literárno-recitačno-dramatickej prehliadky Slovenčina moja. Hostiteľom tohto celoštátneho podujatia bola ZŠ Julija Benešića v Iloku a Matica slovenská v Iloku. V programe účinkovalo okolo 100 žiakov zo základných a stredných škôl v Chorvátsku. Na tomto podujatí sa zúčastnili i hostia: Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie, Tatiana Naďová, podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie, Mária Andrášiková predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov a recitátorky Emília Gániová, žiačka ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a Ema Pudelková žiačka ZŠ 15. októbra v Pivnici. Cieľom tejto návštevy bolo oživiť krajanskú spoluprácu v oblasti školstva.

Čítať ďalej: 43. Rozhlasová súťaž recitátorov

V sobotu 5. novembra 2016  Slovenská redakcia Rádia Nový Sad v štúdiu M v Novom Sade zorganizovala 43. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Rozhlasovej súťaže sa zúčastnili 49 mladí recitátori, ktorí súťažili v štyroch kategóriách: poézia - nižšie ročníky, próza -  vyššie ročníky, poézia – vyššie ročníky a poézia – stredné a vysoké školy.

Čítať ďalej: Vzlet - dnes a zajtra

V sobotu 5. novembra 2016 v rámci 8. seminára pre žiakov z rozličných základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským Vyčarené čaro ľudových rozprávok v zborovni petrovskej školy  prebiehal okrúhly stôl pod názvom Vzlet – dnes a zajtra. Okrúhly stôl usporiadali Asociácia slovenských pedagógov, ZŠ Jána Čajaka, NVU Hlas ľudu a redakcia Vzletu. Zúčastnili sa ho na seminári prítomné učiteľky slovenčiny, redaktorka Ústavu pre učebnice Mariena Korošová a zamestnanci NVU Hlas ľudu.

Čítať ďalej: Školský oskar pre film o ZŠ v Kovačici

Podľa rozhodnutia výberovej komisie Filmového festivalu KREF, LipDub film Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici, získal prvý školský Oskar na Balkáne.

Prvý školský Oskar v mene školy slávnostne prijali  D. Poliaková a A. Hrková.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí plánuje podporiť žiakov a učiteľov, ktorí sa snažia udržiavať svoje tradície za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách a zachovania národnej identity.

V projekte Moji slovenskí predkovia sa môžu zúčastniť všetci žiaci, ktorí navštevujú výučbu v triedach s vyučovacím jazykom slovenským alebo chodia na hodiny slovenčiny, tak že zašľú na NRSNM svoj rodokmeň, teda dôkaz o slovenskom pôvode aspoň u jedného z rodičov. Prezentácia, plagát, poster (alebo iný spôsob,na ktorý sa rozhodnete) má byť po slovensky.

Čítať ďalej: Okrúhly stôl kolegov rusínskeho a slovenského jazyka

V pondelok 29.8. 2016 v zborovni školy sa prvýkrát stretli učitelia a kolegovia dvoch menšinových príslušností, slovenskej a rusínskej. Cieľ ich stretnutia bola problematika týkajúca sa vyučovania týchto dvoch jazykov na základných a stredných školách. Pri okrúhlom stole, ktorý zorganizovali Národnostná rada spolu s Asociáciou slovenských pedagógov a Aktívom učiteľov rusínskeho jazyka pod názvom Postavenie materinského jazyka nacionálnych menšín vo Vojvodine, prítomní hovorili o svojich problémoch, skúsenostiach a až aj o nepríjemnostiach, s ktorými sa stretajú a zápasia.

Čítať ďalej: Posedenie so spisovateľkou Máriou Kotvášovou-Jonášovou

Dňa 28. mája 2016 na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči sa konala republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl. Po vypracovaní testov sa 54 žiakom z 13 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a ich pedagógom predstavila spisovateľka pre mládež Mária Kotvášová-Jonášová.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440