This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Čítať ďalej: Boli sme v Chorvátsku
   Deň sa začal krásne, bolo slnečno a my sme boli nadšení, že ideme na zájazd. A to nie na hocijaký zájazd! Bol to náš divadelný zájazd, ktorý vznikol vďaka projektu (Výmenný zájazd žiakov Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci so žiakmi základnej školy v Jelisavci) a finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zájazdu sa zúčastnilo dvadsaťpäť žiakov (divadelníci, balerínky a chóristi). 
   Včas ráno sme nastúpili do autobusa, a akonáhle sme vyšli z petrovského chotára, ihneď sme začali vyjedať maškrty. Cesta nám veľmi rýchlo ubehla a bol to zvláštny pocit, keď sme vošli do Chorvátska a dorazili do Jelisavca. 

Čítať ďalej: Rozhlasová súťaž

Elena Šranková: ROZHLASOVÁ SÚŤAŽ MLADÝCH RECITÁTOROV

 

V sobotu 27. októbra 2018 v Štúdiu M Novosadského rozhlasu  prebiehal 45. Ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Na tomto podujatí sa zhromaždilo 59 recitátorov.

Čítať ďalej: Devätnásta Makovička

Žiaci vyšsích ročníkov základnej školy nadaní vo výtvarnom umení z ôsmich prostredí sa so svojimi pedagógmi ah tohto roku zoskupili v Báčskom Petrovci.

Čítať ďalej: Z dvoch prameňov

V dňoch 25. až 27. októbra v Stredisku SUZA v Bratislave prebiehala 13. Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v organizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetového združenia zahraničných Slovákov.

Seminár slovenských dolnozemských učiteľov je putovného rázu a strieda sa každoročne v rámci krajín Dolnej zeme a spätý je aj s udeľovaním Ceny Samuela Tešedíka. Naposledy v Báčskom Petrovci, čiže v Srbsku, bol v októbri roku 2015.

Čítať ďalej: V Petrovci udelili Ceny Samuela Tešedíka

Čítať ďalej: Pracovné stretnutie Komisie na udeľovanie ceny Samuela Tešedíka

V sobotu 16. septembra 2018 v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v Srbsku zasadala  Komisia na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečeňová, za Svetové združenie Slovákov Katarína Melegová-Melichová a Svetlana Zolňanová a za združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová. 

V piatok 5. októbra 2018 v priestoroch Café pizzeria Alexandria v Báčskom Petrovci bolo pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme k spoločným dolnozemským projektom. Pracovného stretnutia sa zúčastnili predstavitelia krajanských organizácií: Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Čabianskej organizácie Slovákov, Asociácie slovenských pedagógov v Srbsku, Matice Slovenskej v Srbsku, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku.

Čítať ďalej: Vedomosti zo slovenčiny na vysokej úrovni
V sobotu 26.mája v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka, na ktorej sa túčastinlo 38 žiakov zo ZŠ v Padine, Aradáči, Báčskom Petrovci, Hložanoch, Kysáči, Silbaši, Pivnici, Selenči, Starej Pazove a v Kovačici.

Čítať ďalej: 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu

V Békešskej Čabe sa konalo 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

V piatok 18. mája 2018 sa v Békešskej Čabe konalo už 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ.Úrad zorganizoval takéto výjazdové zasadnutie sekcie po 2. krát v zahraničí, pričom 1. zasadnutie sa konalo v rumunskom Nadlaku Za miesto zasadnutia sekcie bola zvolená Békešská Čaba v Maďarsku aj vzhľadom na 300. výročie príchodu Slovákov do tejto lokality a s tým súvisiace pripomenutie si tejto významnej udalosti. Na zasadnutí sekcie sa za ÚSŽZ zúčastnil podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a podpredsedníčka sekcie Vilma Prívarová, predstavitelia MŠVVaŠ SR a členovia sekcie z krajín strednej, južnej a východnej Európy.

Čítať ďalej: Výročné zasadnutie Asociácie slovenských pedagógov (ASP) 12. mája 2018

Zápisnica z výročného zasadnutia Asociácie slovenských pedagógov (ASP), ktoré bolo v sobotu 12. mája 2018 o 9,00 hod. v Slávnostnej sieni petrovského gymnázia. Na výročnom zasadnutí bolo prítomných 42 osvetových pracovníkov z rôznych vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Prítomných privítala predsedníčka ASP Mária Andrášiková a navrhla členov na pracovné predsedníctvo (Anna Medveďová predsedníčka, Tatiana Naďová členka a Jaroslava Števková zapisovateľka). Prítomní jednoznačne schválil návrh na členov pracovného predsedníctva.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440