This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Čítať ďalej: Piata Biblická olympiáda
 
Biblická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z predmetu náboženská výchova. Ide už o piaty ročník tejto súťaže u Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorý v sobotu 6.mája prebiehal na Gymnáziu Jána Kollára so žiackim domovom v Báčskom Petrovci.

Čítať ďalej: O vzdelávaní mladých generácií Slovákov v strednej, južnej a východnej Európe na 5. zasadnutí...

Analýzou stavu plnenia úloh vyplynuvších z minulého zasadnutia  Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, stavom plnenia záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 z oblasti školstva a vzdelávania, ako aj nastavením priorít jednotlivých krajanských komunít v oblasti vzdelávania a školstva v najbližšom období sa v kongresovej sále hotela Družba v Bratislave v piatok 12. mája 2017 zaoberalo v poradí 5. zasadnutie predmetnej sekcie.

Čítať ďalej: Seminar v Žilinskom kraji

Odborný seminár pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, dejepisu a občianskej náuky zo zahraničia sa uskutočnil od 26. do 29.apríla 2017 za organizácie Žilinského samosprávneho kraja, v ktorom sa zúčastnili učitelia zo Srbska a Maďarska.

Čítať ďalej: Noc s Andersenom

V Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici 3.apríla 2017 prebiehala Noc s Andersenom. Tento projekt sa realizoval v mnohých krajinách Európy, ale pre nás je dôležité, že sa po prvýkrát uskutočnik v Srbsku.

Čítať ďalej: Správa z výročného zhromaždenia Asociácie slovenských pedagógov 2017

V piatok 10.03.2017 o 15,00 hod. v Slávnostnej sieni na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci  sa uskutočnilo výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov.

Na úvod  všetkých prítomných  privítala a srdečne sa prihovorila predsedníčka ASP Mária Andrášiková.

V nastávajúcom období ASP, profesíjne slobodné nezávislé a neziskové združenie,  bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa uberá šestnásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom skvalitňovaní, zveľaďovaní a modernizovaní nášho menšinového školstva.

Strategické ciele ASP:

Dňa 6. marca 2017 v miestnostiach ASP zasadala Dozorná rada. Na zasadnutí boli prítomní členovia Dozornej rady: predsedníčka DR Anna Medveďová, členovia Jaroslav Grňa a Zuzana Maglovská a účtovníčka ASP Katarína Slavková .

Trojčlenná Dozorná rada preskúmala a preverila celkové hospodárenie ASP, pričom dospela k uzáveru, že všetky knihy a účty sú v súlade s platným zákonom a predpismi.

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí................................533.776,89 dinárov

Obec Báčsky Petrovec.......................................................40.000,00

Aktivovanie odložených príjmov.......................................25.477,64

(Podrobný popis aktivít Asociácie slovenských pedagógov v roku 2016)

Január:

29. januára2016 na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2016. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2016 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a FF Univerzity Komenského v Bratislave. Na porade sa zúčastnili: Svetlana Zolňanová, Zuzana Lenhartová, Anna Medveďová a Katarína Melegová-Melichová.

Čítať ďalej: Koordinačná porada v Bratislave

27. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440