This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_05_byblicka-olympiada.jpg

„Biblická olympiáda - súťaž zo školského voliteľného predmetu náboženstvo, nie je iba jednou z mnohých školských súťaží... Je to z roka na rok vzrušujúcejší a bohatší zážitok. V tomto roku pribudlo k olympiáde logo, tiež olympijská fakľa, ktorú v sobotu, 16. apríla, držali v rukách žiaci z Aradáča ako minuloroční víťazí, a prešla cez ruky žiakov zo všetkých základných a stredných škôl, v ktorých sa vyučuje evanjelická teológia po slovensky. Fakľu pre budúci ročník prebrali tohtoroční víťazi, žiaci petrovského gymnázia." Takto sa o tohtoročnej Biblickej olympiáde, ktorá prebiehala v Aradáči zmieňujú predstaviteľky SECAV Šíd, Erdevík, Binguľa.

 Aradáčania sa maximálne angažovali a pri organizácii podujatia dbali aj na také maličkosti, ktorým sa obyčajne nevenúva pozornosť.

Predstavitelia organizátora, čiže CZ Aradáč takto zhodnotili tohtoročnú, v poradí už štvrtú Bibilckú olympiádu: „Úspechom našich detí na predošlom biblickom súťažení v Selenči dostali sme totiž príležitosť byť organizátormi tohtoročného podujatia Biblickej olympiády. Súťažilo sa v štyroch vekových skupinách. Podľa počtu účastníkov bola to najmasovejšia BO doteraz."

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440