This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg'
There was a problem loading image 'file:///C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg'

pracovne_stretnutie_slovakov_02.jpg

V piatok 14. októbra 2016 v priestoroch Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe v Maďarsku prebiehalo pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme k spoločným dolnozemským projektom s nasledovným denným poriadkom:
1. Vyhodnotenie projektov uskutočnených v roku 2016
2. Ustálenie spoločných projektov na rok 2017
3. Podpis dohody o spolupráci na rok 2017

C:\Users\A\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpgPracovného stretnutia sa zúčastnili predstavitelia z Maďarska, Rumunska a Srbska. Zo Srbska sa zúčastnili: Anna Tomanová-Makanová (predsedníčka NRSNM), Katarína Melegová-Melichová (predsedníčka MSS), Mária Andrášiková (predsedníčka ASP) a Anna Chrťanová-Leskovac (riaditeľka ÚKVS).

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_12_pracovne_stretnutie_slovakov_01.jpg

 

CENA SAMUELA TEŠEDÍKA A VII. ROČNÍK STRETNUTIA SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH UČITEĽOV

  Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí každoročne organizujú Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, v rámci ktorého udeľujú aj Cenu a Pamätný list Samuela Tešedíka. Tohto roku sa k organizátorom pripojili Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogicko-metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenská škola v Békešskej Čabe.Celým podujatím rezonovala najmä úcta k učiteľskému poslaniu, postaveniu učiteľa a zvlášť postavenie dolnozemských učiteľov.

  Na VII. ročníku stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré v tomto roku prebiehalo v Békešskej Čabe v Maďarsku sa 14.-15. októbra zišlo niekoľko desiatok predstaviteľov slovenských učiteľov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Podujatie bolo spojené s udeľovaním Ceny Samuela Tešedíka. Cena Samuela Tešedíka sa každoročne udeľuje učiteľom za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, ale aj za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí. Cenu Samuela Tešedíka, ktorá zahŕňa medailu, diplom a finančnú odmenu získali: Anna Molnárová z Maďarska, Jaroslav Miklovic zo Srbska (profesor dejepisu v ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy), Pavel Hlásnik z Rumunska a Vlatko Miksád z Chorvátska a Pamätný list Samuela Tešedíka: Veronika Árendášová z Maďarska, Darina Poliaková zo Srbska (profesorka informatiky v ZŠ mladých pokolení v Kovačici) a Mária Štefanková z Rumunska.

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_12_pracovne_stretnutie_slovakov_03.jpg

pracovne_stretnutie_slovakov_04.jpg

pracovne_stretnutie_slovakov_05.jpg

pracovne_stretnutie_slovakov_06.jpg

pracovne_stretnutie_slovakov_07.jpg

pracovne_stretnutie_slovakov_07.jpg

pracovne_stretnutie_slovakov_08.jpg

pracovne_stretnutie_slovakov_09.jpg

 

VII. SEMINÁR DOLNOZEMSKÝCH UČITEĽOV

 – Voľno pre národné povedomie s podtitulom Pestovanie tradícií a rozvíjanie identity v rámci mimoškolských aktivít

15. októbra 2016 v priestoroch Slovenskej školy v Békešskej Čaby odbornému semináru predchádzalo otvorenie výstavy moderných učebných pomôcok. VII. seminár slovenských dolnozemských učiteľov z Rumunska, Maďarska, Srbska a Chorvátska na tému Voľno pre národné povedomie s podtitulom Pestovanie tradícií a rozvíjanie identity v rámci mimoškolských aktivít sa začal úvodnou  prednáškou  Prof. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD. zo Slovenska na tému Mimoškolské aktivity, etnicita a národná identita (pestovanie tradícií a rozvíjanie identity v rámci mimoškolských aktivít). Učiteľského seminára zo Srbska sa zúčastnili: Svetlana Zolňanová, ktorá hovorila na tému Kvíz pre žiakov ZŠ, ako východisko na spoznávanie svojej duchovnej kultúry, Mária Andrášiková mala príspevok na tému Semináre pre žiakov z rozličných vojvodinských prostredí - prostriedok na uchovávanie slovenskej svojbytnosti a Anna Hrková hovorila o Mimoškolských aktivitách a medzinárodnej spolupráce so školami v Európe.

Po prednáškach a poďakovaní vedeniu békeščabianskej školy ako organizátorovi podujatia odznelo, že v každom z dolnozemských učiteľov drieme kúsok Samuela Tešedíka a ten treba odovzdávať žiakom. Seminár odhaľoval, prezentoval a inšpiroval, ako sa to môže uskutočňovať. Počas celého stretnutia dolnozemských učiteľov znela ľubozvučná slovenčina v rôznych odtieňoch z viacerých štátov, ale ukázalo sa, že všade znie rovnako krásne. Po seminári nasledovala prehliadka Békešskej Čaby cestným vláčikom so sprievodným slovom Michala Lásika, aby sa potom stíšili pri pohľade na majestátne pamiatky čabianskych slovenských predkov – Veľký a Malý evanjelický kostol.

Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Čabianskej organizácie Slovákov v Maďarsku a Slovenského pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku.

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_12_VII_seminar_01.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_12_VII_seminar_02.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_12_VII_seminar_03.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_12_VII_seminar_04.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_12_VII_seminar_05.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_12_VII_seminar_06.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_12_VII_seminar_07.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_12_VII_seminar_08.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_12_VII_seminar_09.jpg

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_12_VII_seminar_10.jpg

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440