This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Posilnenie postavenia ucitelov 11

V sobotu 29. mája 2021 v rámci republikovej súťaži zo slovenského jazyka pre 8. ročník základných škôl prebiehal Aktív učiteľov slovenčiny (AUS). AUS od svojho vzniku až dodnes je pravidelnou súčasťou republikových súťažení zo slovenského jazyka. Pracovné stretnutie AUS prebiehalo v slovenskej učebni v petrovskej škole za účasti učiteliek slovenčiny z Pivnice, Selenče, Aradáča, Kovačice, Padiny a z Petrovca.

Tentoraz pracovné stretnutie poctili svojou prítomnosťou predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Janko Kolárik, členky komisie na oprávanie žiackych testov Dr. Anna Makišová, Mariena Korošová  a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, zároveň členka Výkonného výboru NRSNM Svetlana Zolňanová.

Na pracovnom stretnutí sa realizovala ďalšia časť projektu Asociácie slovenských pedagógov pod názvom Posilnenie postavenia učiteľov na základných školách pre výučbu v slovenskom jazyku. Projekt podporilo Ministerstvo školstva, náuky a technologického rozvoja.

Po uvítacích slovách predsedníčka AUS Mária Andrášiková predstavila učiteľky, ktoré mali odprezentovať svoje ukážkové hodiny. Tatiana Naďova z pivnickej školy hovorila o digitálných nástrojoch a o svojich skúsenostiach s ich používaním na vyučovacích hodinách. Taktiež sa zmienila o aktraktívnom spôsobe realizácie domáceho čítania v nižších ročníkoch. Daniela Tatliaková z petrovskej školy prítomným učiteľkám odprezentovala hodinu o ohybných slovách a učiteľka z kovačickej školy Anna Hrková hovorila o projektovom vyučovaní. Učiteľky z aradáčskej školy Jaroslava Števkova a Adela Obšustová mali prezentáciu bohatých činností z predmetu pestovanie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry a na záver Mária Andrášiková z petrovskej školy odprezentovala ukážku prípravy vyučovacej hodiny z poézie s použitím digitálneho nástroja.

Na záver pracovného stretnutia Mária Andrášiková hovorila o jednotných  operatívnych plánoch zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2020/21 pre 5., 6. a 7. ročník., ktoré sú vypracované podľa nových učebných programov a plánov. Vyzvala prítomné učiteľky, aby sa zmienili o operatívych plánoch a navrhla vytvoriť spoločnú wiberovú skupinu, ktorá by umožnila všetkým kolegyniam spolupracovať na modifikovaní jednotných operatívnych plánoch. Dohodnuté je, že sa ostatným kolegyniam prepošlú prezentácie a že si musíme samy vytvoriť kvalitné a použivateľné jednotné operatívne plány pre všetky štyri ročníky na 2. stupni základnej školy.

Mária Andrášiková

Posilnenie postavenia ucitelov 01

Posilnenie postavenia ucitelov 02

Posilnenie postavenia ucitelov 03

Posilnenie postavenia ucitelov 04

Posilnenie postavenia ucitelov 05

Posilnenie postavenia ucitelov 06

 Posilnenie postavenia ucitelov 07

 Posilnenie postavenia ucitelov 08

 Posilnenie postavenia ucitelov 09

Posilnenie postavenia ucitelov 10

Posilnenie postavenia ucitelov 12

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440