This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

 Projekt pod názvom Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov Aktívu učiteľov slovenčiny vo Vojvodine bol realizovaný čiže webová stránka Aktívu učiteľov slovenčiny bola vytvorená a zapísaná v internetových katalógoch www.aus.org.rs 20. decembra 2010. Žiadateľ projektu je Asociácia slovenských pedagógov a odborný garant projektu Mária Andrášiková, prof. slovenského jazyka v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

Novovytvorená webová stránka Aktívu učiteľov slovenčiny je určená predovšetkým pre učiteľov slovenčiny vo Vojvodine a pre iných záujemcov o vyučovanie slovenského jazyka.

Cieľ projektu:
1. Vytvoriť a zapísať webovú stránku Aktívu učiteľov slovenčiny vo Vojvodine v internetových katalógoch a prostredníctvom nej prehlbovať regionálne vzťahy, spolupracovať pri budovaní slovenského menšinového vzdelávacieho procesu, prehlbovať a uľahčovať spoluprácu, ako aj vymieňať si názory, osvedčenú prax a odborné vedomosti v oblasti vyučovania slovenského jazyka v základných a stredných školách.
2. Prostredníctvom webovej stránky Aktív má informovať o všetkých svojich aktivitách a umožniť regionálnu a zahraničnú spoluprácu.

Význam projektu:
Verejne prezentovať prácu Aktívu učiteľov slovenčiny a aktívne komunikovať s učiteľmi slovenčiny a s inými záujemcami.

Webová stránka Aktívu učiteľov slovenčiny sa stala prístupným a moderným médiom, ktoré nie je obmedzené časom ani priestorom. Pre jej dôležitosť vo vyučovaní slovenského jazyka a všeobecne v budovaní slovenského menšinového vzdelávacieho procesu, navrhuje sa, každoročne zabezpečiť ročné poplatky pre jej fungovanie.

                                                                            Odborný garant projektu
                                                                                Mária Andrášiková

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440