This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

edukacie ucitelov 1

11. - 12. mája 2019 sa v Kovačici na Gymnáziu Mihajla Pupina a PU Kolibrík konalo metodicko - vzdelávacie podujatie pre pedagogických zamestnancov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku.

edukacie ucitelov 2

Realizácia výjazdového metodického vzdelávacieho podujatia je v súlade so schváleným Kalendárom vzdelávacích aktivít pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2019. Vzdelávanie je určené pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Ciele vzdelávania:Prehĺbiť pedagogické zručnosti (pedagogické a motivačné kompetencie) učiteľa v oblasti tvorivého vyučovania zavádzaním inovatívnych metód a foriem do edukačného procesu v MŠ, ZŠ a SŠ. Prehĺbiť vedomosti o aktivizujúcich metódach s prihliadnutím na individuálne osobitosti žiaka, rozvíjať osobnosť učiteľa v súvislosti s rozvojom osobnosti žiaka v edukačnom procese.

Témy vzdelávania v jednotlivých skupinách spolu s  lektorským zabezpečením:

edukacie ucitelov 3

 1. stupeň ZŠ - lektorka: Mgr. Lašáková Ľudmila
 • Projektové vyučovanie
 • Korelácia medzipredmetových vzťahov v edukačnom procese
 1. stupeň ZŠ a SŠ – lektorky: Ing. Anikó Töröková, PhD., RNDr. Mária Nogová, PhD.,
 • Korelácia medzipredmetových vzťahov v edukačnom procese
 • Projektové vyučovanie
 • Využitie myšlienkových máp ich analýza a aplikácia pri učení
 1. stupeň ZŠ a SŠ – lektorky: Ing. Anikó Töröková, PhD., RNDr. Mária Nogová, PhD.,
 • Korelácia medzipredmetových vzťahov v edukačnom procese
 • Využitie myšlienkových máp ich analýza a aplikácia pri učení
 • Projektové vyučovanie

Materské školy: - lektorka: Mgr. Oľga Syrová

 • Hráme sa na vedcov alebo uplatnenie bádateľsky orientovaného vyučovania
 • Hra a hračka v MŠ

Akreditované vzdelávanie na 12 hodín pre 108 účastníkov, takmer zo všetkých slovenských prostredí, podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

edukacie ucitelov 4

Zdroj:  NRSNM

 


 

ucitelsky seminar

 

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440