This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

- V roku 2009 AUS nadviazal úspešnú spoluprácu s Oddelením pre slovakistiku na Filozofickej fakulte v N. Sade. Koordinátorkou je doc. Dr. A. Makišová, ktorá vypracovala tematické okruhy, smernice, podľa ktorých učitelia môžu priprávať žiakov na súťaž zo slovenčiny.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440