This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Oblastná súťaž zo slovenčiny 1a

V sobotu 1. apríla 2023 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ bratstvo v Aradáči a žiaci z Báčke a Sriemu na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči. Všetci žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí získali 12 a viac bodov postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať 27. mája v Hložanoch.

V rámci súťaže prebiehal aj Aktív učiteľov slovenského jazyka. Súťaž finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnosnárodnostné spoločenstvá, školy-  organizátori a NRSNM.

Oblastná súťaž zo slovenčiny 2

Oblastná súťaž zo slovenčiny 3

Oblastná súťaž zo slovenčiny 4

Oblastná súťaž zo slovenčiny 5

 

ZDROJ: https://rada.org.rs/oblastna-sutaz-zo-slovenciny-3/

Články z archívy 

 • 04 november 2011
   AKTÍV UČITEĽOV SLOVENČINY (AUS) v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov (ASP) a Výborom pre...
 • 07 november 2017
  Prezentácia učebných osnov a štandardov
  Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Asociácia slovenských pedagógov, na príkaz Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy, poriadal prezentovanie...
 • 19 október 2014
  Odborné stretnutie učiteľov
  Výbor pre vzdelávanie NRSNM v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov zorganizoval  3. a 4....
 • 30 jún 2019
  Edukácie učiteľov
  11. - 12. mája 2019 sa v Kovačici na Gymnáziu Mihajla Pupina a PU Kolibrík konalo metodicko - vzdelávacie podujatie pre pedagogických zamestnancov zo škôl...
 • 11 marec 2014
   V nastávajúcom období ASP bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa Asociácia uberá...
 • 15 január 2020
  Jubilejná Makovička
  Jesenný novembrový deň, keď všetci máme víkendovú chvíľu na oddych od školských záväzkov, a keď škola zvyčajne tichom odzváňa, toto sobotňajšie ráno aula...
 • 19 október 2016
  Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka
  17. septembra 2016 v Báčskom Petrovci, na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom, zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka.
 • 11 marec 2016
  V nastávajúcom období ASP, profesijné slobodné nezávislé a neziskové združenie, bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa uberá pätnásť rokov....
 • 19 december 2017
  O krajanských prioritách a problémoch
  V piatok 8. decembra v Bratislave v organizácii Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) v súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v...

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440