This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Oblastná súťaž zo slovenčiny 1a

V sobotu 1. apríla 2023 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ bratstvo v Aradáči a žiaci z Báčke a Sriemu na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči. Všetci žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí získali 12 a viac bodov postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať 27. mája v Hložanoch.

V rámci súťaže prebiehal aj Aktív učiteľov slovenského jazyka. Súťaž finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnosnárodnostné spoločenstvá, školy-  organizátori a NRSNM.

Oblastná súťaž zo slovenčiny 2

Oblastná súťaž zo slovenčiny 3

Oblastná súťaž zo slovenčiny 4

Oblastná súťaž zo slovenčiny 5

 

ZDROJ: https://rada.org.rs/oblastna-sutaz-zo-slovenciny-3/

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440