This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Aktivity

-17. decembra 2010 - realizovaný projekt AUS pod názvom Príjimame, obohacujeme, odovzdávame!

-17. decembra 2010 vo vstupnej hale Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci bol zorganizovaný literárny večierok pod názvom Krása domova. Hostia večierka boli Viera Benková a Samuel Boldocký. Hovorilo sa o najnovšej antológii slovenskej vojvodinskej poézie Rodiskom oprstenkovaní. Na začiatok hostí, učiteľov a žiakov privítal riaditeľ školy Ján Brna. Potom prof. Mária Andrášiková dala slovo žiakom, ktorí vlastne realizovali tento literárny večierok. Recitovali, čítali literárne úryvky a debatovali s hosťmi. Hudobnými číslami program spestril školský orchester gitár a Samuel Kováč, ktorý osobne predviedol najnovšiu autorskú pieseň...

- 20. decembra 2010 – realizovaný projekt AUS pod názvom Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS.

Projekty v šk. roku 2010/2011:
- Literárna karavána – ŽIACI ŽIAKOM
- Rozprávali mi ... (Zlomky spomienok –Z PERA ŽIAKOV)
- III. seminár pre žiakov – TVORBA V ZNAMENÍ PRIATEĽSTVA
- Internetový ČAROSLOV – NAŠA SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ
- Priebežná aktualizácia a údržba web. stránky www.aus.org.rs  Aktívu učiteľov slovenčiny vo Vojvodine

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov