This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

AUS a priklady dobrej praxe 1

V sobotu 24. apríla 2021 na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne v rámci regionálnej súťaže zo slovenského jazyka pre žiakov ôsmakov prebiehalo pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny.

V rámci Aktívu učiteľov slovenčiny sa realizovala ďalšia časť projektu Asociácie slovenských pedagógov pod názvom Posilnenie postavenia učiteľov na základných školách pre výučbu v slovenskom jazyku. Projekt finančne podporilo Ministerstvo školstva, náuky a technologického rozvoja.

Prítomným učiteľom zo Základných škôl z Báčskeho Petrovca Kulpína, Selenče, Pivnice a zo Starej Pazovy hosťujúce učiteľky prezentovali príklady dobrej praxe a poskytli im návrhy na prípravu a realizáciu dištančného vzdelávania. Vesna Kamaňová (učiteľka slovenčiny z pivnickej školy) hovorila na tému Dištančné vyučovanie slovenčiny – stratégie vyučovania online; Daniela Tatliaková ( učiteľka triednej výučby na petrovskej škole) uviedla príklad- ukážkovú hodinu o slovných druhoch; Jarmila Pantelićová a Vesna Valihorová-Filipovićová (učiteľky slovenčiny z petrovskej školy) hovorili o svojich skúsenostiach a o postupoch nahrávania vyučovacích hodín z literatúry. Po ukončení prezentácií nasledovala konštruktívna diskusia.

Mária Andrášiková

AUS a priklady dobrej praxe 2

AUS a priklady dobrej praxe 3

AUS a priklady dobrej praxe 4

AUS a priklady dobrej praxe 5

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440