This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Seminár pre učiteľov v Petrovci

Výučba  v duchu 21. storočia

V dňoch od 28. do 30. augusta v priestoroch Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci bolo rušno: prebiehal tu seminár pre učiteľov pod názvom Metodika uplatnenia multimédií v procese výučby – v rámci bilingválneho vzdelávania na základných a stredných školách v zahraničí. Seminár sa organizoval pre učiteľov škôl so slovenskou vyučovacou rečou v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a v Chorvátsku.

 Odborné zdokonaľovanie iniciovalo a účasť metodikov zabezpečilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Seminár mal finančnú podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy a z pridelených prostriedkov sa zabezpečilo ubytovanie a stravovanie všetkých účastníkov. O akreditáciu seminára, praktickú organizáciu a ubytovanie a stravovanie účastníkov sa postarali Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Osvetová komisia Matice slovenskej v Srbsku, čiže PaedDr. Svetlana Zolňanová a profesorka Anna Medveďová.

  Na trojdňovom odbornom zdokonaľovaní učiteľov pracovali  doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.,PaedDr. Eva Severíniová, Mgr. Michal Rehúš, PhD., všetci  z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Mgr. Gabriela Tabačková z Metodicko-pedagogického centra v Prešove.

 Počet frekventantov bol nad očakávanie: plánovaný počet účastníkov bol 55 a na seminári sa zúčastnilo až 95 učiteľov zo 16 prostredí v Srbsku, Rumunsku a Chorvátsku. Svedčí to o ochote učiteľov neustále sa vzdelávať. Záujem veľkého počtu učiteľov môžeme vysvetliť aj samotnou témou seminára – je to oblasť vzdelávania za pomoci súčasných elektronických pomôcok a za aktívnej účasti žiakov, čiže je to téma, ktorá sa skutočne nesie v duchu 21. storočia.

 Pokračovanie v odbornom zdokonaľovaní na túto tému sa plánuje v prvej polovici nasledujúceho roku v Bratiaslave a podľa toho, ako sa sami účastníci vyjadrili, už sa tešia na druhú časť tohto vydareného a predovšetkým osožného seminára.

Prof. Anna Medveďová

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440