This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2015_skola-v-pivnici.jpg

Predovšetkým na osoh žiakov

 Pred vianočnými sviatkami v Základnej škole 15. októbra v Pivnici usporiadali dve podujatia, v ktorých účinkovalo viacero škôl.

 Vo štvrtok 18. decembra prebiehal seminár pre slovenských učiteľov Súčasné trendy vo výučbe slovenčiny - z praxe našich učiteľov. Prednášali profesori našich
škôl: Vesna Kámaňová z Pivnice: Slovenčina netradične, Daniela Marčoková z Kysáča: Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenčiny, Kristína Šusterová zo Selenče: Metódy kritického myslenia a ich využitie vo výučbe, Tatiana Naďová a Patrik Malina z Pivnice: Interaktívna tabuľa a jej použitie vo vyučovacom procese. Na seminári v Pivnici, ktorý pivnická škola zároveň akreditovala, sa okrem domácich zúčastnili aj učitelia zo Selenče, Silbaša, z Kulpína, B. Petrovca, B. Palanky a Kysáča. Do budúcna plánujú, aby sa toto odborné stretnutie stalo tradičným, na ktorom učitelia prezentujú svoju prax. Podujatie vyfinancoval Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy
a národnostné menšiny. Do rámca seminára zahrnuli prezentáciu školy hostiteľky a vystúpila divadelná odbočka tejto školy.

 V piatok 19. decembra v pivnickej škole prebiehal prvý cyklus kvízovej súťaže Poznaj svoju minulosť, ktorý zahŕňal previerku vedomostí žiakov z dejín a kultúry vojvodinských Slovákov. Účastníci kvízu mali k dispozícii vyše 200 vopred vypracovaných kvízových otázok, ktoré sa zameriavali na učivo z dodatkov Dejepisu pre 6.
- 8. ročník základnej školy a otázky zo všeobecnej kultúry príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny. Nositeľom projektuje NRSNM za finančnej podpory Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí. Súťaž prebiehala v troch predfinálových kolách a najlepšie tímy z tých kôl postúpili do finále súťaže. Teda vo finále súťažili tri tímy a najlepší z nich sa stal víťazom celého kvízu. Na začiatku kvízovej súťaže prítomných vítala riaditeľka pivnickej školy Tatiana Naďová a otvorila ju predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová.

 V kvíze súťažilo 9 tímov (v každom po štyria žiaci) z 8 základných škôl: Hložany, Erdevík, Stará Pazova, Kovačica, Aradáč, Padina (mala dva tímy), Selenča a hostiteľská Pivnica.

 Výkony žiakov hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka Milina Sklabinská, riaditelka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, S. Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, a Kristína Šusterová, psychologička v ZS Jána Kollára v Selenči a koordinátorka projektu Poznaj svoju minulosť.

 Výsledky kvízu boli nasledujúce: 1. miesto - Z5 15. októbra v Pivnici, 2. miesto - ZŠ maršala Tita v Padine a 3. miesto - ZS J. M. Dragutina
v Hložanoch. Víťazov vyhlásila predsedníčka odbornej poroty M. Sklabinská, ktorá udelila ceny najúspešnejším vo vedomostnej súťaži.
Víťazi získali cestu na Slovensko a druhí a tretí predplatné na Vzlet. •

 

Katarína Gažová, Tatiana Naďová

Foto: z archívu školy

Hlasu ľudu,  Ročník 72 číslo 1 /4628/  1-1.2015 strana 35

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440