This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

VI. seminár pre žiakov Základných vojvodinských škol  s vyučovacím jazykom slovenským

V sobotu 29. novembra v petrovskej základnej škole prebiehal už tradičný žiacky seminár. Šiesty seminár pod názvom Po literárnych stopách vojvodinských Slovákov prebiehal v znamení atraktívneho vedomostného kvíza, ktorý bol nielen zdrojom zábavy, ale obnovoval a upevňoval vo vedomí žiakov učivo, ktoré prebrali na hodinách literatúry. Bol to prvý žiacky kvíz, ktorý mal vzbudiť záujem o slovenskú vojvodinskú literatúru, vzbudiť záujem o literárne osobnosti a o ich tvorbu. 
Na sobotňajšom stretnutí do súťažného programu bolo zapojených 30 žiakov z 10 škôl (Kovačica, Padina, Aradáč, Stará Pazova, Erdevík, Pivnica, Selenča, Hložany, Kulpín, Báčsky Petrovec), ale aj žiaci hostiteľskej školy, ktorí prišli fanúškovať. Podstatou šiesteho seminára bol kvíz, v ktorom účinkovalo 6 päťčlenných tímov zložených z náhodne zvolených predstaviteľov všetkých desať škôl. Tímy boli pomenované podľa farieb, takže modrí, zelení, červení, oranžoví, žltí a bordoví riešili úlohy zo štyroch skupín (Teória lietratúry, Slovenskí vojvodinskí spisovatelia a ich diela, Literárne dielo-autor-literárny druh-žáner-hlavné postavy a Asociácie). Spoznávanie tajomnej osoby a populárnych slovenských piesní bolo určené pre obecenstvo. Súťažaci žiaci z obecenstva boli odmenení knihami Márie Kotvášovej-Jonášovej, ktorá bola nielen tou tajomnou lietrárnou osobnosťou, ale sa účastníkom žiackeho seminára prostredníctvom video nahrávky aj prihovorila. Týmto súťažno-zábavným kvízom veľmi šikovne sprevádzal hosť-moderátor, básnik a pesničkár Ladislav Čáni. Príťažlivosť prvému žiackemu kvízu dali jeho autori, kovačická dvojica: prof. slovenského jazyka Anna Hrková, ktorá zostavila kvízové otázky a Vladimír Kuchárik, ktorý otázkam dal počítačovú úpravu.
Modrí, červení a bordoví boli najúspešnejšie tímy-najúspešnejší znalci slovenskej vojvodinskej literatúry. Ich vedomosti, šikovnosť a zvlášť vynaliezavosť bola odmenená atraktívnymi cenami. Tak modrí získali tablety, červení USB a grafiky a bordoví USB a gramatiky. 
 
Po obedňajšej prestávke účastníci seminára navštívili Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom. Zatiaľ učiteľky slovenčiny v zborovni základnej školy mali pracovné stretnutie. Prítomné slovenčinárky sa pochvalyhodne zmienili o prvom žiackom kvíze a vyjadrili žiadosť, aby sa každý rok pre žiakov organizoval literárny kvíz. Takýto literárny kvíz by sa mohol dostať na úroveň každoročnej Republikovej súťaži zo slovenského jazyka. Hovorilo sa i o zaslaných projektoch, o nových otázkach v zbierke úloh na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015 a o skúsenostiach a otázkach z bežnej praxe.
Ako predchádzajúce semináre, tak aj šiesty žiacky seminár Po literárnych stopách vojvodinských Slovákov bol zameraný na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity žiakov. Na sobotňajšom stretnutí žiaci z 10 základných škôl mali nielen jedinečnú skvelú zábavu, ale si aj spoločne uctili mnohé literárne osobnosti slovenskej vojvodinskej literatúry.
Toto svojrázne a úspešné žiacke zdokonaľovanie sa bolo finančne zabezpečené prostredníctvom projektu (nositeľom projektu je Asociácia slovenských pedagógov) a peňazí z ÚSŽZ, Pokrajinského sekreatriátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá, Výboru pre vzdelávanie NRSNM a ZŠ Jána Čajaka v Petrovci.
 Mária Andrášiková

 

 • VIseminar-pre-ziakov-01
 • VIseminar-pre-ziakov-02
 • VIseminar-pre-ziakov-03
 • VIseminar-pre-ziakov-04
 • VIseminar-pre-ziakov-05
 • VIseminar-pre-ziakov-06
 • VIseminar-pre-ziakov-07
 • VIseminar-pre-ziakov-08
 • VIseminar-pre-ziakov-09
 • VIseminar-pre-ziakov-10
 • VIseminar-pre-ziakov-11
 • VIseminar-pre-ziakov-12
 • VIseminar-pre-ziakov-13
 • VIseminar-pre-ziakov-14
 • VIseminar-pre-ziakov-15
 • VIseminar-pre-ziakov-16
 • VIseminar-pre-ziakov-17
 • VIseminar-pre-ziakov-18
 • VIseminar-pre-ziakov-19
 • VIseminar-pre-ziakov-20
 • VIseminar-pre-ziakov-21

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440