This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK  2015

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí................................949.324,90 dinárov

Pokrajinský sekretariát....................................................280.000,00

Národnostná rada SNM.....................................................30.000,00

Obec Báčsky Petrovec.......................................................40.000,00

Kotizácia pre semináre.......................................................30.500,00

Donácie od ostatných ........................................................39.782,00

Aktivovanie odložených príjmov.......................................26.536,00

 

                                  Úhrne realizované príjmy:         1.396.142,90

Výdavky:

Didaktický, kancelársky a iný materiál................................351.752,40

Drobný inventar...................................................................111.440,00

Úhrady po zmluvách..............................................................20.871,94

Trovy úhrad cestovných výdavkov.....................................112.359,40

Služby výkonu aktivít............................................................91.223,37

Trovy prepravy....................................................................200.370,00

PTT trovy...............................................................................20.411,19

Trovy reklamovania a propagandy.........................................56.175,88

Trovy reprezentácie(strava účastnikov seminárov).................340.961,80

Trovy členského poplatku......................................................12.705,00

Trovy ostatných služieb.........................................................20.280,00

Amortizácia vybavenia...........................................................26.536,00

Bankové trovy........................................................................15.350,46

Trovy poplatkov.......................................................................1.000,00

Negatívne menové rozdiely......................................................5.031,06

                                 

Úhrne realizované výdavky:       1.386.468,50

                                                                Suficit                                                   9.674,40

 

 

 

Prijmy po projektoch:

 

Úrad pre Slovákov žijúsich v zahraničí:

Rozhlasová suťaž recitátorov.........................................................................700,00 eur 

Predbežna aktualizácia a údržba web. stránky Čaroslov................................500,00 eur

Seminár pre žiakov Etnicita a viacjazyčna výchova...................................1.000,00 eur

Posedenie so spisovateľom pre deti...............................................................700,00 eur

Edukácie slovenských učiteľov prírodných vied...........................................800,00 eur

Moji slovenskí predkovia............................................................................1.500,00 eur

Didaktika slovenskej literatúry pre deti a mládež.......................................1.000,00 eur

Mladí dolnozemci........................................................................................1.000,00 eur

Výmenný zájazd detského zboru...................................................................800,00 eur

 

Pokrajinský sekretariat pre vzdelávanie, správu a etnické spoločenstvá:

Letný zborový kemp................................................................................50.000,00 din 

Výtvarnícka kolónia Makovička..............................................................50.000,00 din

Stretnutie dolnozemskích učiteľov..........................................................80.000,00 din

Sufinansovanie riadnej činnosti.............................................................100.000,00 din

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440