This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Tak ako na doterajších troch seminároch pre žiakov, aj na tohtoročnom štvrtom šlo predovšetkým o tvorbu, kamarátenie, priateľstvo, upevňovanie lásky k slovenskému jazyku u žiakov, ale i o vzácne pracovné stretnutia ich profesorov. Sústredenie sa konalo v sobotu 1. decembra na obvyklom mieste – v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci – a téma bola historicko-etnografická: Rozprávali mi… – Zlomky spomienok z pera žiakov. Na rozdiel od predošlých ročníkov, keď žiaci tvorili priamo v Petrovci, teraz na základe rozhovorov so starými rodičmi alebo staršími spoluobčanmi urobili slohové práce doma. Pod dozorom učiteľov ich spolu s primeranými historickými a súčasnými ilustráciami či fotografiami skĺbili do celku a na sobotňajšom seminári ich ako prezentáciu svojej školy o svojej osade predostreli ostatným účastníkom. Dbali na to, aby v materiáli boli špecifiká z minulosti ich prostredia.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_Korelacia-slovenciny-a-dejepisu-1.jpg
Slovenčinárky po sobotňajšom zasadnutí svojho aktívu
Na začiatku seminára vo vstupnej hale školy sa prítomným prihovorila profesorka slovenčiny a kreátorka podujatia Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov a Aktívu učiteľov slovenčiny. Pripomenula, že cieľom týchto stretnutí je upevňovanie jazykového národného povedomia, kreativita a vynaliezavosť žiakov, zviditeľňovanie ich práce, spoznávanie krás slovenčiny. Lebo i keď tentoraz téma seminára predurčila netradičné spoznávanie dejín vojvodinských Slovákov cez rozhovory so staršími spoluobčanmi, žiaci svoje práce písali spisovnou slovenčinou, prípadne s jasne vyhranenými nárečovými termínmi. Auditórium oslovili i Ján Brňa, riaditeľ hostiteľskej školy, Pavel Marčok, predseda Báčskopetrovskej obce, a seminár otvorila PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Aj ona vyzdvihla koreláciu dvoch predmetov a uznala, že takýto výber z dejepisu a slovenčiny je pravá cesta na zachovanie tradícií nášho národného spoločenstva.
Na štvrtý žiacky seminár bolo povolaných 12 škôl a prišli žiacko-profesorské výpravy z 10: z Kulpína, Hložian, Kysáča, Pivnice, Selenče, Kovačice, Padiny, Aradáča, zo Starej Pazovy a z B. Petrovca. Z každej školy prišli dvaja alebo i viacerí mladí výskumníci. Škoda, že zo zdravotných dôvodov nemohla na seminár prísť povolaná Viera Benková, spisovateľka s dušou dejepisárky. Kým žiaci v priestrannej školskej hale na videobeame prezentovali svoje práce (túto časť seminára koordinovala profesorka Vesna Valihorová-Filipovićová), na poschodí zasadali ich profesori.
V zborovni sme boli svedkami založenia a prvej pracovnej schôdze Aktívu učiteľov dejepisu. Iniciátorkou bola profesorka Gabriela Gubová-Červená z Pivnice, ktorá ozrejmila nevyhnutnosť a cieľ takého združenia. Na tomto stretnutí boli siedmi dejepisári, ale písomne so založením aktívu súhlasili aj ďalší ich kolegovia. Za predsedu aktívu si zvolili Jána Bendu z Petrovca, za podpredsedu Jaroslava Miklovica zo Starej Pazovy, tajomníčkou sa stala Kristína Kevenská z Petrovca, kým technické práce pri elektronickej prezentácii a zviditeľnení aktívu bude mať na starosti Ninoslav Detka z Kysáča. V dohovore o ďalšej práci si spresnili vzájomné informovanie, výmenu cédečiek s materiálmi pre výučbu a naplánovali si pripraviť učebnicu s historickými charakteristikami jednotlivých slovenských prostredí vo Vojvodine.
V učebni vyhranenej pre výučbu slovenského jazyka v práci Aktívu učiteľov slovenčiny sa zúčastnilo 13 kolegýň. Najviac ich zaujala prednáška Marieny Korošovej, redaktorky Ústavu pre učebnice v Novom Sade, Typy testových úloh na záverečnej skúške žiakov 8. ročníkov ZŠ. Svoj čas slovenčinárky využili na vzájomné dohovory, výmenu skúseností a plány, a sebou si odniesli aj metodický časopis z Békešskej Čaby Slovenčinár a učebnú pomôcku – zaujímavú jazykovú príručku pod názvom Krížom – krážom.
Po obede nasledovala ďalšia bohatá časť sobotňajšieho seminára. Účastníci sa najprv prepravili do Kulpína, kde si obzreli všetky priestory tamojšieho kaštieľa. Sprievodcami im boli profesor dejepisu Todor Radanov a kústodka a pedagogička Múzea Vojvodiny Dragana Vujaklija. Po návrate do Petrovca ešte navštívili výstavu Spolku petrovských žien, Galériu Zuzky Medveďovej a najstarší dom v Petrovci.
Aj tentoraz všetci účastníci seminára pre žiakov odišli z Petrovca s dobrým pocitom – že niečo dobré urobili, že niečo nové videli, zažili, že si doplnili zoznam známostí, priateľstiev. Realizáciu štvrtého žiackeho seminára podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Výbor pre vzdelávanie NRSNM, Matica slovenská v Srbsku, Obec Báčsky Petrovec a Rada Miestneho spoločenstva Petrovec
A. Francistyová
Redaktorka Hlasu ľudu
8. 12. 2012 • 49 /4520/ • HLAS ĽUDU, s. 33
FOTOZÁBERY
 
 slovenčinárky – Aktív učiteľov slovenčinyb_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_Korelacia-slovenciny-a-dejepisu-2.jpg
 
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_Korelacia-slovenciny-a-dejepisu-3.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_Korelacia-slovenciny-a-dejepisu-4.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_Korelacia-slovenciny-a-dejepisu-5.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_Korelacia-slovenciny-a-dejepisu-6.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_Korelacia-slovenciny-a-dejepisu-7.jpg
 
 
dejepisári – Aktív učiteľov dejepisu
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_Korelacia-slovenciny-a-dejepisu-8.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_Korelacia-slovenciny-a-dejepisu-9.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_Korelacia-slovenciny-a-dejepisu-11.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_Korelacia-slovenciny-a-dejepisu-12.jpg
 
Foto: A. Francistyová

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440