This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Kovačický Komár spustil novú webovú stránku

Aby sa nám ľahšie učilo

„Vzťah k materinskému jazyku sa buduje od malička. Je to naším základným náčiním na komunikáciu, a práve preto je podstatné ovládať ho na výbornú, aby sme mohli ľahšie napredovať vo vlastnom zdokonaľovaní. Aby proces učenia bol ľahší a zaujímavejší, aby nás nestrašili ypsilony, vybrané slová a gramatika,“ začiatkom októbra t. r. Združenie Komár z Kovačice, spustilo novú webovú stránku www.bylinuhryziebyk.rs, na ktorej si interaktívnym spôsobom možno preveriť, ale aj získať vedomosti zo slovenčiny.
 „Vyskúšajte seba, overte si vedomosti a úspešne vyriešený kvíz vám okrem pôžitku prinesie vedomosti, pätky v triednej knihe a úspešne zdolanú maturitnú skúšku.“ Autorom tohto užitočného projektu je mimovládne a neprofitové združenie pôsobiace v oblastiach kultúry a vzdelávania Komár z Kovačice, ktoré na vypracovaní tejto online elektronickej Zbierky úloh zo slovenského jazyka spolupracovalo s tímom jazykových odborníkov, v ktorom boli: Michal Týr, Anna Makišová, Mariena Korošová, Viera Papová, Vladislava Lovásová, Zuzana Lenhartová a Anna Hrková.
 „Práca na vyhotovení tejto elektronickej zbierky, ktorá je obsahovo primeraná všetkým, bola zaujímavá a lákavá. Na tejto webovej stránke si teraz návštevníci môžu zaujímavým spôsobom cez tri rozdielne úrovne (základnú, strednú a pokročilú) vyskúšať vedomosti zo slovenského jazyka,“ zmienili sa o projekte členky tímu z Kovačice.

A. Chalupová

22. 10. 2011 • 43 /4462/ • HLAS ĽUDU, s.31

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440