This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

- 25. Júna 2009 v ZŠ Mladých pokolení v Kovačici – pracovné stretnutie členov AUS.

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-071.jpg

 b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-074.jpg 

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-065.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-072.jpg

(Vymieňajúc si vlastné skúsenosti v spracovaní učebných osnov z gramatiky a literatúry určených Ministerstvom školstva spoločne porovnávali svoje učebné plány a dostali sa k spoločnému základu pre 5. a 6. ročník ZŠ. Pripravený základ si každý učiteľ môže modifikovať, prispôsobiť konkrétnej triede. Zladené učebné plány boli distribuované do všetkých slovenských škôl. Tiež sa hovorilo o tom, ako priblížiť žiakom domáce čítanie, navrhnuté boli prezentácie nových kníh v školách, urobiť orientačný zoznam slovenských filmov, ktoré spracúvajú učivo zo školského plánu a dohodnuté  je, aby sa členovia Aktívu pravidelne stretávali na Republikovej súťaži zo sloven. jazyka).  

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-076.jpg


- Členovia AUS sa pravidelne zúčastňovali seminárov – odborné zdokonaľovanie pedagógov v organizácii ASP a Výboru pre vzdelávanie NRSNM a v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela z Banskej Bystrice a s Univerzitou Komenského z Bratislavy.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440