This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (Rumunsko), Asociácia slovenských pedagógov (Srbsko) a Čabianska organizácia Slovákov (Maďarsko) sa uzniesli na tomto štatúte:

Článok 1.

(1)  Zriaďuje sa Cena Samuela Tešedíka (ďalej len cena). Zriaďovateľmi ceny sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (ďalej SEK), Asociácia slovenských pedagógov (ďalej ASP)  a Čabianska organizácia Slovákov (ďalej ČOS).

(2)  Cenu Samuela Tešedíka udeľujú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov, Čabianska organizácia Slovákov v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí (ďalej SZSZ).

(3)  Cena sa udeľuje individuálne:

a)     Slovákom žijúcim v zahraničí;

b)     občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského národnostného školstva v zahraničí.

 

Štatút a prílohu stiahnite tuná.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440