This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

 

Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania informuje učiteľovZŠ a SŠ, že sa môžu prihlasovať na Metodické kurzy  pre učiteľov ZŠ a SŠ s tematickým zameraním na:

1. Ako využiť bádateľsky orientované vyučovanie v edukácii, kde máme 20  štipendijných miest pre učiteľov ZŠ a SŠ s akoukoľvek aprobáciou.

2. IKT - práca so softvérom interaktívnej tabule, tvorba blogu a tvorba webovej stránky, tak isto 20 štipendijných miest ZŠ a SŠ s akoukoľvek aprobáciou.

Termín realizácie bude od 26.3.-31.3.2017 v ŠaKS M-H.

Prihlášky nájdete na portály www.eduabroad.sk,pod označením  „Kalendár udalostí“ Na tejto stránke budú  tento rok všetky vzdelávacie podujatia s prihláškami.

Ukončenie prihlasovania je 12.3.2017.

 

Mgr. Ľudmila ÁBELOVÁ

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania

Odbojárov 10/a

820 05 Bratislava

tel.: +421 2 50 11 77 19

mobil: +421 911 730 039

fax: +421 2 50 11 77 03

http://cdv.uniba.sk/

http://cdv.uniba.sk/kkkv

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440