This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku, Čabianska organizácia Slovákov (zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka) vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti  problematiku  Slovákov  žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny  Samuela  Tešedíka  navrhli  potenciálnych ocenených na rok 2013, a to najneskôr do 30. júna 2013.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (Rumunsko), Asociácia slovenských pedagógov (Srbsko) a Čabianska organizácia Slovákov (Maďarsko) sa uzniesli na tomto štatúte:

Článok 1.

(1)  Zriaďuje sa Cena Samuela Tešedíka (ďalej len cena). Zriaďovateľmi ceny sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (ďalej SEK), Asociácia slovenských pedagógov (ďalej ASP)  a Čabianska organizácia Slovákov (ďalej ČOS).

(2)  Cenu Samuela Tešedíka udeľujú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov, Čabianska organizácia Slovákov v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí (ďalej SZSZ).

(3)  Cena sa udeľuje individuálne:

a)     Slovákom žijúcim v zahraničí;

b)     občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského národnostného školstva v zahraničí.

 

Organizátor: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovensko 

Termín: 24. – 26. apríl 2013
Účastníci: učitelia slovenského jazyka, literatúry, dejepisu, občianskej náuky, prípadne ďalších predmetov - v materských, základných a stredných školách z Maďarska, Rumunska, Srbska, Poľska, Ukrajiny, Česka, Chorvátska a ďalších štátov sveta.
Doprava: účastníci sa dopravia do Žiliny, v prípade ich príchodu do Bratislavy je možné bezplatne poskytnúť na požiadanie autobus na dovoz do Žiliny a zo Žiliny do Bratislavy
Počas konferencie organizátor zabezpečí bezplatne účastníkom dopravu, ubytovanie, stravu a k tomu ešte reprezentačné predmety, užitočné školské pomôcky. 

Kalendár vzdelávacích programov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2013

Kalendár podujatí - Banská Bystrica

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440